Anoplodera sexguttata - tesařík

2. 8. 2010 vytvořil Filip Trnka

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) - tesařík

Syn.: Leptura cincta Panzer, 1804; Leptura punctatomaculata Marsham, 1802; Leptura sexguttata Fabricius, 1775; Leptura uddmanniana Harrer, 1784

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 7,5-12 mm. Základní zbarvení je černé, každá krovka se třemi žlutými skvrnami. Skvrny mohou být redukovány nebo spojeny, vzácně mohou být redukovány úplně a brouk je celý černý.

 

Rozšíření: Celá Evropa, severní Afrika a Kavkaz.

 

V ČR v teplejších polohách lokálně hojný, jinde však vzácný druh. Vetší populace na střední a jižní Moravě, v okolí Prahy, Český kras, Křivoklátsko a Polabí.

 

Biologie a ekologie: Imaga se vyskytují od května do července s maximem od poloviny května do poloviny června. Vývoj probíhá v odumřelém dřevě, které je v určitém stupni rozkladu. Mezi živnými rostlinami je uváděn především dub (Quercus spp.), habr (Carpinus spp.) a buk (Fagus spp.). Vývoj larev je nejméně dvouletý, kuklí se na jaře v trouchu, v kterém se vyvíjejí. Dospělci často na květech miříkovitých (Apiaceae) a hvězdnicovitých (Asteraceae) rostlin.