Anax imperator - šídlo královské

10. 8. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Anax imperator (Leach, 1815) – šídlo královské 

Čeleď: Aeshnidae – šídlovití 

Status: běžný druh

 

Popis: S velikostí těla 66-84 mm patří mezi naše největší šídla. Oči jsou zelenomodrého zbarvení. Hruď samců i samic je světle zelená v celé ploše bez výrazné černé kresby. Zadeček je ze svrchní strany výrazně modrý, přičemž černá barva na něm vytváří souvislý pruh. Zadeček samic bývá světlejší modré barvy se zeleným nádechem a také tmavým pruhem uprostřed. Plamky na křídlech jsou úzké a světle hnědé. Při bližším pohledu je na bázi čela typická tmavá skvrna tvaru pětiúhelníku.

 

Možná záměna: Při srovnání s šídly rodu Aeshna je nejjednodušším odlišovacím znakem souvislý tmavý pruh na svrchní straně zadečku. Druhy rodu Aeshna mají skvrny na zadečku mozaikovitě rozmístěny. Záměna s ostatními druhy rodu Anax je málo pravděpodobná z důvodu odlišného zbarvení hrudi i zadečku.

 

Rozšíření: Druh afrického původu rozšířený i po celé Evropě kromě Skandinávie.

 

V ČR se vyskytuje téměř na celém území vyjma horských oblastí.

 

Biologie a ekologie: S šídlem královským se setkáme téměř u všech typů stojatých vod od tůní až po větší rybníky s rozvinutou litorální vegetací. Patří spíše mezi druhy první poloviny léta s hlavní aktivitou v červnu a červenci. Samci se vyznačují silným teritoriálním chováním, kdy na sebe upozorňují letem vysoko nad otevřenou hladinou. Díky zelenomodrému zbarvení a větší velikosti těla je lze poměrně dobře rozeznat i za letu. Samice kladou vajíčka do plovoucích, ponořených nebo odumřelých rostlin. Larvy se vyvíjejí jeden až dva roky. Zimuje zpravidla larva.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.