Anagallis foemina - drchnička modrá

11. 4. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Anagallis foemina Miller - drchnička modrá

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité  

Status: C3

 

Popis: Drchnička modrá je jednoletá bylina s vystoupavou či poléhavou lodyhou. Její lodyha je čtyřhranná, často bývá větvená a dorůstá 5 - 30 cm (vzácněji více). Listy jsou vstřícné, přisedlé a celokrajné. Mají vejčitý až kopinatý tvar, dorůstají 5 - 20 mm délky a 3 - 8 mm šířky. Lodyha a listy mohou být (obzvlášť v mládí) tečkované. Květy vyrůstají po jednom v úžlabí listů na tenkých stopkách. Kalich je dělený v úzce kopinaté a zašpičatělé cípy, v zavřeném květu zakrývá korunu. Koruna je kolovitá s 5ti korunními cípy vejčitého tvaru, které se nepřekrývají na bázi. Má sytě modrou barvu. Korunní cípy jsou na okraji vyhlodávané či nepravidelně zubaté, lysé nebo řídce žláznatě brvité. Plodem je kulovitá tobolka obsahující mnoho semen.

 

Možná záměna: Drchnička modrá bývá často zaměňována s modrokvětou formou drchničky rolní (Anagallis arvensis f. azurea), od které se liší v několika znacích. Korunní cípy drchničky modré se na bázi nepřekývají (u drchničky rolní ano), jsou hrubě vyhlodávané na okraji (u drchničky rolní mělce vyhlodávané až téměř celokrajné) a jejich okraj je lysý či řídce žláznatě brvitý (u drchničky rolní je hustě žláznatě brvitý). Dále kališní cípy drchničky modré v uzavřeném květu zakrývají korunu (u drchničky rolní koruna není úplně zakryta), listy drchničky modré jsou tmavě zelené ( u drchničky rolní světle zelené) a plodní stopky nanejvýš 1,5krát delší než listy (u drchničky rolní 1,5 - 2,5krát delší).

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá západní, střední a jižní Evropu, Kavkaz, západní Sibiř, Malou a Střední Asii. Druhotně byla zavlečena do severní Evropy.

 

Druh se v ČR vyskytuje především v teplých oblastech nižších poloh, vzácněji proniká i do středních poloh. Mnoho údajů o rozšíření taxonu je však mylných a vzniklo záměnou s modrokvětou formou drchničky rolní (Anagallis arvensis f. azurea).

 

Ekologie: Drchnička modrá osidluje především pole, vinice, zahrady a úhory. Roste spíše na půdách bazických a na živiny chudých.

 

Zimu přežívá ve formě semen (terofyt). Kvete od června do září.

 

anagallis_foemina_1 anagallis_foemina_2 anagallis_foemina_3
anagallis_foemina_4 anagallis_foemina_5