Ampedus elegantulus - kovařík

4. 4. 2012 vytvořil Filip Trnka

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) - kovařík

Čeleď: Elateridae - kovaříkovití

Status: EN

 

Popis: Velikost těla 8,5-10 mm, zbarvení je černé, krovky jsou jasně žluté nebo oranžové. U báze krovek mohou být 2 černé tečky, vždy je přítomna apikální černá skvrna, která zabírá asi třetinu krovek a na každé krovce je vyklenuta dopředu. Ochlupení je černé, žluté části těla a spodní část těla jsou ochlupeny žlutě.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh, podobný je kovařík Ampedus nigroflavus (který má krovky celé žluté) a velice vzácný a vymírající kovařík Ampedus quadrisignatus, který má také černou apikální skvrnu, ale u báze krovek má několik černých skvrnek (A. elegantulus má pouze 2 nebo žádné).

 

Rozšíření: Euroanatolský druh rozšířený lokálně po celé Evropě (zasahuje až do Skandinávie) a v Malé Asii.

 

V ČR od nížin do hor, velmi lokální a vzácný druh. Je znám ze středních Čech a střední a jižní Moravy. Na vhodných biotopech je hojný.

 

Biologie a ekologie: Dospělci téměř po celý rok, v zachovalých lužních lesích nebo ve starých stromech. Žije především v trouchnivějícím dřevě a dutinách topolů (Populus spp.), vrb (Salix spp.), dubů (Quercus spp.) a v horách i na jedli bělokoré (Abies alba). Vývoj larev probíhá ve vlhkém dřevě a trouchu, které je napadeno dřevokaznými houbami.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je veden jako ohrožený (EN). Je ohrožen díky své vazbě na zachovalé lesní porosty nebo staré stromy. Hlavním opatřením je ponechat alespoň část porostů jako bezzásahové.

 

 

Literatura:

 

Laibner S. (2000): Elateridae České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.