Amaurobius ferox - cedivka domovní

19. 2. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) - cedivka domovní

Čeleď: Amaurobiidae - cedivkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10-15 mm (hlh. 4-6 mm). Hlavohruď je robustní tmavě hnědě až červenohnědě zbarvená. Zadeček je oválný černohnědé barvy s charakteristickými světlými skvrnami. Nohy jsou poměrně krátké hnědé až hnědočervené barvy. Mladí jedinci bývají světlejší.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými ostatními druhy cedivek tohoto rodu. Zejména pak s cedivkou hajní (Amaurobius jugorum) a cedivkou Amaurobius erberi. Oba tyto druhy však nežijí synantropně a jsou vzácnější. Vzdáleně je také podobná punčoškářům z rodu Coleotes.

 

Rozšíření: Holearktický druh - Evropa, Severní Amerika a Asie.

 

V ČR hojný druh, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato cedivka obývá kamenité stepní biotopy, jako např. skalnaté stepi, skalnaté svahy, suťové lesy, okraje jeskyní a skalní města. Nejčastěji se s ní však setkáme v okolí lidských sídel, ve starých zdech, na zříceninách a v lomech. Ukrývá se pod kameny nebo v puklinách skal. Její přítomnost nám prozradí namodralá nepravidelná síť v okolí ústí úkrytu. Tyto vlákna slouží jako lapací zařízení pro kořist a také jako ochrana před vniknutím do úkrytu. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.