Amaurobius fenestralis - cedivka podkorní

12. 6. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Amaurobius fenestralis (Stöm, 1758) - cedivka podkorní

Čeleď: Amaurobiidae - cedivkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 8-12 mm (hlh. 3,5-4 mm). Hlavohruď je světle hnědá, v přední části tmavší. Ve středu přední části zadečku se nachází typické uskupení tmavých skvrn. Okolí skvrn je žlutavé, zbytek zadečku je hnědě strakatý. Zadeček je mírně zploštělý. Pod snovacími bradavkami je nápadné kribelum (příčné políčko s vývodem specifických kribelových žláz, které produkují velmi lepivé vlákno). Nohy jsou žlutavé až hnědé s tmavým kroužkováním, které je patrné zejména u mladých jedinců.

 

Možná záměna: Cedivka podkorní je díky své kresbě na zadečku v ČR nezaměnitelným druhem. Velice podobným druhem je cedivka sklepní (Amaurobius similis), tento druh se však na území ČR nevyskytuje.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa, Střední Asie (Kazachstán a Azerbajdžán).

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: S touto cedivkou se setkáme velmi často ve všech typech lesů - listnatých, jehličnatých i smíšených. Jak už jméno napovídá, skrývá se zejména pod kůrou, padlými kmeny a kameny. Její úkryt prozradí lehce namodralá vlákna s kribelovým vlášením v okolí úkrytu. Při odlomení kůry můžeme nalézt i několik jedinců vedle sebe. Cedivka podkorní je aktivní v noci, kdy vylézá z úkrytu a opravuje vlákna u ústí. Páření probíhá v květnu a červnu, kdy sameček vyhledává ve večerních hodinách samičku. V červenci a srpnu samice střeží ve svých úkrytech kokon, který hlídá až do vylíhnutí mláďat. Po vylíhnutí mláďat samice uhyne a slouží jako první potrava mláďatům. Přezimují převážně mladí jedinci, ale můžeme se setkat i s dospělci.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.