Amara aenea - kvapník kovový

29. 1. 2023 vytvořil Radim Gabriš
Amara aenea (DeGeer, 1774) – kvapník kovový
Čeleď: Carabidae – střevlíkovití
Status: běžný druh

Amara aenea (DeGeer, 1774) – kvapník kovový

Čeleď: Carabidae – střevlíkovití
Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–8,5 mm. Tělo relativně ploché, široce oválné. Zbarvení těla většinou kovově mosazné, někdy však zelené, modré či fialové až černé. Bazální tři články tykadel světle červenohnědé, stejně tak holeně světlejší. Krovky s mělkými rýhami, které se před špicí krovek neprohlubují. Makropterní druh schopný letu.

 

Možná záměna: Rod Amara je v ČR zastoupen cca 50 druhy. Většina druhů má poměrně uniformí vzhled a přesné určení je tak možné jen s použitím determinačního klíče a často i určeného srovnávacího materiálu.

 

Rozšíření: Palearktický druh dosahující až k Bajkalu, zavlečen i do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný až velmi hojný druh, rozšířen od nížin až do hor.

 

Biologie a ekologie: Eurytopní druh otevřených stanovišť, typicky nacházen na okrajích polí a polních cestách, suchých loukách, mezích, stepích a také na ruderálních stanovištích. Zimu přečkávají imaga, na jaře probíhá rozmnožování a larvy se vyvíjejí během jara a počátku léta. Nová generace se líhne koncem léta a na podzim. Larva je pravděpodobně všežravá, dospělci se živí zejména semeny rostlin, ale pravděpodobně přijímají také živočišnou potravu.

 

  
Literatura:

Hůrka K. (1996): Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key. Carabidae České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.
Hůrka K. & Jarošík V. (2003): Larval omnivory in Amara aenea (Coleoptera: Carabidae). Eur. J. Entomol. 100: 329–335