Althaea officinalis - proskurník lékařský

7. 10. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Althaea officinalis L. – proskurník lékařský

Čeleď: Malvaceae – slézovité

Status: EN

 

Popis: Sametově chlupatá bylina, trsnatá, s přímými lodyhami, vysoká až 2 m. Listy řapíkaté, řapík kratší než čepel, čepel středních a horních listů celokrajná nebo mělce 3laločná, na bázi srdčitá až tupě klínovitá; palisty záhy opadají. Květenství nevětvené. Květy se nachází jak v koncových tak i úžlabních květenstvích, v paždí listů nahloučené až po čtyřech. Květ je tvořen z 8–10 hustě chlupatých kališních lístků, které jsou zhruba do poloviny srostlé v kalich. Korunní lístky široce obvejčité, mělce vykrojené, zbarvené bíle až světle růžově. Plod je složený až z 25 plůdků ledvinovitého tvaru.

 

Možná záměna: Podobným, u nás nepůvodním, druhem je především proskurník turínský (Althaea taurinensis), který se odlišuje dlanitoklanou čepelí středních a horních listů, s listovými úkrojky na vrcholu špičatými, nikoli zaokrouhlenými. Květenství bývá větvené s květy až v tmavých odstínech růžové.

 

Rozšíření: Druh se submediteránním-subkontinentálním areálem, zahrnujícím evropský Mediterán, dále na východ přes střední Evropu a Panonii, jižní Ukrajinu až po střední Asii. Snadno zplaňující druh známý i v jiných oblastech Euroasie a rovněž v Severní Americe.

 

V České republice je poměrně komplikované rozlišit primární areál proskurníku. Za původní a přirozené lokality se považují ty, které se nachází v panonském termofytiku jižní Moravy, téměř výhradně v planárním stupni. Je však znám z řady dalších lokalit na Moravě i v Čechách, především v Polabí a Poohří. Přechodně se vyskytující i v suprakolinním stupni v nadmořských výškách nad 600 m.

 

Ekologie: Druh vázaný na široké spektrum stanovišť jako jsou příbřežní křoviny, vlhké louky i pastviny, příkopy, ruderální místa podél silnic, u návesních rybníků. Poměrně výrazný termofyt, velmi dobře snáší zasolené půdy, je považován za fakultativní halofyt.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými druhy rostlin. V Červeném seznamu patří mezi ohrožené druhy (EN). Pro obtížnější možnost posouzení, které výskyty můžeme považovat za přirozené, je rovněž složitější přistupovat k proskurníku z ochranářského pohledu. Na přirozenosti některých lokalit nepřidává ani skutečnost, že byl (a stále i je) tento druh pěstovaný a velmi snadno zplaňuje.

 

Význam: Již po řadu století je proskurník znám jako léčivá bylina, ze které se používal kořen a listy. Velmi dobře sloužil především pro snadnější vykašlávání.

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (1992): Althaea L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 294–298.