Altella biuncata - cedivečka Millerova

6. 4. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Altella biuncata (Miller, 1949) – cedivečka Millerova

Čeleď: Dictynidae – cedivečkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 1,5–1,6 mm (hlavohruď 0,7–1 mm). Hlavohruď je matná, tmavě hnědá s tmavší přední částí a okraji. Hlavohruď a chelicery mají na povrchu typickou síťovitou strukturu, která je však viditelná až při větším zvětšení. Zadeček je světle hnědý, světlejší než hlavohruď. Nohy jsou světle hnědé s tmavšími stehny. Samci jsou tmavší než samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími tmavě zbarvenými cedivečkami, zejména pak s cedivečkou mečovitou (Brommella falcigera), která má tvar hlavohrudi více „hruškovitý“ a nemá typické síťovitou struktury na hlavohrudi, spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Středoevropský druh s poměrně malým areálem, známá z ČR, Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Švýcarska, severu Itálie a Rumunska.

 

V ČR vzácný druh, v teplejších oblastech a v geomorfologicky členitých územích (např. Křivoklátsko, kaňon řeky Jihlavy, Železné hory, Pálava). Byla pro vědu popsána český arachnologem Františkem Millerem z našeho území, z Mohelenské hadcové stepi. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Cedivečka Millerova obývá suché osluněné skalnaté svahy se sporou vegetací, lesostepní svahy a světliny v roklinových lesích a reliktních borech. Žije skrytě na zemi v detritu, pod spadeným listím a ve stařině a pod kameny. Její bionomie není příliš známá. S dospělci se setkáme zejména od března do června, zvláště samci jsou nalézáni už v předjaří.

 

Ochrana a ohrožení: Jedná se o obecně vzácný druh s vazbou na ohrožené reliktní biotopy na skalách se sporou vegetací. Je ohrožena zarůstáním a zástinem vhodných lokalit, případně také nevhodným lesním hospodařením.

 

 

Literatura: 

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres,Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Miller F. (1949): The new spiders from the serpentine rocky heath near Moleno (Moravia occ.). Entomologické listy 12: 88-98.