Alopecosa sulzeri - slíďák Sulzerův

4. 8. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)  slíďák Sulzerův

Čeleď: Lycosidae  slíďákovití

Status: VU

 

Popis: Velký slíďák o délce těla až 1215 mm (hlavohruď 5,5 mm). Zbarvení je červenohnědé až rezavé s drobnými skvrnkami po celém těle a nevýraznou kresbou na zadečku. Hlavohruď je široká, středem se táhne nevýrazný světlejší široký pruh. V přední části zadečku je klínovitá skvrna. Nohy jsou poměrně mohutné, zbarvené jako tělo.

 

Možná záměna: V ČR např. se slíďákem bradavičnatým (Alopecosa solitaria), ten je zbarvený světle hnědě, je větší a robustnější. Případně s jinými druhy rodu Alopecosa.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený v Evropě (mimo Britské ostrovy a sever Evropy) a Střední Asie.

 

V ČR vzácně v teplejších oblastech, zejména ve středních Čechách a na jihu Moravy. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento druh je vázaný na lesostepní biotopy, skalnaté stepi a okraje doubrav a borů. Je to druh s denní aktivitou. Za slunečného počasí lze pozorovat pobíhající jedince tohoto pavouka na výslunných svazích a v suchém listí. Dospělci se objevují od dubna do července. Za nepříznivého počasí se ukrývá v nehlubokých norách nebo pod kameny, padlými kmeny. Podobně jako slíďáci z rodu Trochosa je samice s kokonem většinou v úkrytu, jen občas vychází za slunečného počasí s kokonem ven.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.