Alopecosa solitaria - slíďák bradavičnatý

19. 3. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa solitaria (Herman, 1879)  slíďák bradavičnatý

Čeleď:  Lycosidae  slíďákovití

Status: EN

 

Popis: Velký druh slíďáka o délce těla 915 mm (hlavohruď okolo 5 mm). Hlavohruď je široká, zbarvená šedohnědě s nevýrazným širokým světlým pruhem táhnoucím se středem. Zadeček je oválný šedohnědý s nevýraznou kresbou. Nohy jsou poměrně krátké a robustní.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími většími druhy z rodu Alopecosa. Přesná determinace je podle kopulačních orgánů. Tento má výrazně robustní tělo.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa a Střední Asie po Kazachstán.

 

V ČR vzácný druh, jen v teplých oblastech na jihu Moravy a Hané. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák obývá stepní biotopy. Nejčastěji skalnaté stepi, lesostepi a suché stráně. Druhotně také na okrajích pískoven. Samice a mladí jedinci si budují mělké nory mezi trávou a kameny. Přezimují dospělí jedinci, kteří jsou aktivní již brzy na jaře (od března) kdy začíná páření. Od května samice pečuje o velký kulovitý kokon, který nosí připředený ke snovacím bradavkám. Po většinu času je i s kokonem ukryta v noře, jen občas, zvláště za slunečného počasí vyleze ven.

 

Ochrana a význam: Slíďák bradavičtatý (Alopecosa solitaria) je vázán na zachovalé stepní biotopy a s tím souvisí i jeho vzácnost. V Červeném seznamu bezobratlých ČR je veden jako ohrožený druh (EN). Stejně jako další xerotermní druhy bezobratlých je ohrožen zejména zarůstání stanovišť.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.