Alopecosa psammophila - slíďák pískomilný

28. 10. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa psammophila Buchar, 2001 – slíďák pískomilný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: CR

 

Popis: Délka těla 8–10,5 mm (hlavohruď 3,5–4,5 mm). Hlavohruď je světle hnědá s  širokým světlým pruhem a s často přerušovaným světlým okrajem. Samci mají v přední části hlavohrudi světlou lyrovitou kresbu. Zadeček je světle hnědý až hnědošedý s nevýraznou kresbou v přední části a světlejším pruhem. Spodní strana zadečku je tmavá. Samci jsou kontrastněji zbarveni a mají delší nohy. Nohy jsou šedohnědé s tmavými skvrnami.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy rodu Alopecosa, zejména s velmi podobným slíďákem úhorním (A. accentuata), který má kontrastnější kresbu a spíše šedé zbarvení a slíďákem bradavčitým (A. solitaria), který je výrazně větší a mohutnější.

 

Rozšíření: Evropský druh s panonským rozšířením, který byl popsán českým arachnologem Janem Bucharem podle materiálu z ČR (NPP Váté písky). Vyskytuje se také na Slovensku, Maďarsku a v Rumunsku.

 

V ČR velmi vzácný druh, znám jen z vátých písků na Bzenecku – NPP Váté písky a NPP Vojenské cvičiště Bzenec. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák pískomilný obývá písčiny s nezapojenou vegetací. Aktivní je za slunečného počasí, ale i v noci, kdy pobíhá po písku a loví kořist. Samice s kokonem se ukrývají v nehlubokých norách a pod kameny či kusy dřeva. S dospělci se setkáme zejména od září do května.

 

Ochrana a ohrožení: Jedná se o velmi vzácný druh s malým areálem rozšíření, který je vázán na písčiny v nižších polohách. Vyskytuje se zejména na místech se sporou vegetací. Ohrožen ztrátou biotopů zarůstáním vegetací a náletovými dřevinami a těžbou písku.

 

 

Literatura:


Buchar J. (2001): Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carol. Biol. 45: 257-266.

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.