Alopecosa inquilina - slíďák pasekový

25. 7. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) – slíďák pasekový

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Velký slíďák o délce těla 12–17 mm (hlavohruď 5–6,5 mm). Hlavohruď je široká hnědá až šedohnědá se světlejším širokým pruhem. Zadeček je hnědošedý až šedý s dvěma tmavými skvrnami. Samci jsou zbarveni podobně jako samice, ale jejich zbarvení je více kontrastní. Nohy jsou světle hnědé, poměrně robustní.

 

Možná záměna: Poměrně dobře rozpoznatelný druh, díky dvěma tmavým skvrnám na zadečku. Zaměnit lze snad jen mladé jedince s jinými zástupci rodu Alopecosa.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a západní část Asie.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně však po celém území, zvláště v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák pasekový obývá osluněné okraje lesů, lesní světliny a mýtiny. Také ho najdeme ve světlých lesích, zejména v doubravách a borech. Žije na zemi. S dospělci se setkáme zejména od dubna do září, nejaktivnější jsou na jaře a na podzim.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.