Alopecosa cursor - slíďák slunomilný

28. 12. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) – slíďák slunomilný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: SO

 

Popis: Délka těla 6–8 mm (hlavohruď 3–3,5 mm). Hlavohruď je hnědá až hnědošedá s širokou světlou páskou, která se vpředu vidlicovitě rozdvojuje. Na okraji hlavohrudi je světlá linka. Zadeček je oválný, hnědě zbarvený vpředu se dvěmi rezavými skvrnami. Za nimi je světlá přerušovaná páska. Nohy jsou hnědošedé. Zvláště mladí jedinci mají světlou pásku po celém zadečku. Patří mezi naše nejmenší zástupce rodu Alopecosa.

 

Možná záměna: Záměna je možná na první pohled s jinými slíďáky z rodu Alopecosa. Zejména pak se slíďákem úhorním (Alopecosa accentuata). Slíďáka slunomilného odlišíme od ostatních druhů podle charakteristických rezavých skvrn na zadečku a je také menší.

 

Rozšíření: Evropský druh – téměř celá Evropa s výjimkou severu Skandinávie a Britských ostrovů.

 

V ČR vzácný druh, v Čechách jen v Českém Středohoří a v okolí Prahy, jih Moravy. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák žije na osluněných biotopech, jako jsou stepi, suché trávníky, vřesoviště a písčiny. Vzácně taky v pískovnách. Žije epigeicky (na zemi) mezi nízkou a sporou vegetací. S dospělci se setkáme od dubna do konce června. Po páření hlídá samice kokon obvykle v úkrytu pod kameny nebo v zemi.

 

Ohrožení a ochrana: Slíďák slunomilný je vázán na zachovalé stepní a písčinné biotopy a v ČR se vyskytuje vzácně jen v určitých oblastech, v Červeném seznamu je tak zařazen jako druh silně ohrožený (SO).

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.