Alopecosa aculeata - slíďák borový

5. 5. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) – slíďák borový

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: VU

 

Popis: Délce těla 9–14 mm (hlavohruď 4–5,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlejším širokým pruhem. Zadeček je hnědý až hnědošedý, u samic s nevýraznou kresbou. Samci jsou zbarveni podobně jako samice, ale jejich zbarvení je výrazně kontrastní. Nohy jsou světle hnědé, poměrně robustní, u samců jsou stehna, koxy a tibie prvního a druhého páru tmavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci rodu Alopecosa, zvláště s podobným slíďákem lesním (A. taeniata) se kterým bývá často zaměňován. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. Slíďák lesní však žije převážně ve vyšších polohách.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa (mimo Iberský poloostrov a Britské ostrovy) Střední Asie a Severní Amerika.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně zejména v nižších a středních polohách. Hojnější je v borech na Třeboňsku a Hodonínsku. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák borový obývá osluněné okraje borů a lesní světliny. Žije na povrchu půdy, kde loví kořist. Aktivní je zejména za slunečného počasí. Samice se s kokonem ukrývá pod kusy dřeva nebo pod kameny, poté nosí vylíhlá mláďata na zadečku. S dospělci se setkáme zejména od dubna do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.