Allium senescens subsp. montanum - česnek šerý horský

5. 10. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Allium senescens subsp. montanum (Pohl) Holub – česnek šerý horský

Syn.: Allium lusitanicum Lam.; A. montanum F. W. Schmidt, nom. illeg., non Schrank

Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité

Status: LC

 

Popis: Byliny vysoké do 45 cm. Podzemní cibule nahloučené na krátkém oddenku, málo diferencované – protáhlé nebo úzce kuželovité; šupiny blanité, tenké, nerozpadavé. Listy s čepelí čárkovitou, téměř plochou, dužnatou, na rubu nekýlnatou. Stvol přímý, v horní části dvouřízně smáčklý. Lichookolík polokulovitý, bez pacibulek; toulec kratší než květní stopky, blanitý, vytrvávající. Okvětní lístky růžové až lila; tyčinky více než o délku prašníku přesahující okvětí. Tobolky kulovité.

 

Možná záměna: Druh je značně variabilní, z našeho území je s jistotou znám pouze tento poddruh. Taxon patří do stejné sekce Rhiziderium jako mnohem vzácnější česnek hranatý (Allium angulosum), který má odlišnou ekologii, ale vyznačuje se rovněž nevýrazně diferencovanou cibulí. Liší se především v listové čepeli, kde v horní polovině listu na rubu vyniká výrazný kýl a také v délce tyčinek, které přesahují květenství maximálně v délce prašníku.

 

Rozšíření: Tento poddruh se vyskytuje v Evropě zhruba od střední Francie po Ukrajinu. Na sever zasahuje po jižní Švédsko, na jih po Sicílii a Balkánský poloostrov.

 

V České republice se vyskytuje nerovnoměrně, roztroušeně v termofytiku a v přilehlých oblastech mezofytika Čech a Moravy. Těžiště výskytu leží na skalních lokalitách v průlomových údolích řek, spíše ojediněle roste v jz., z., a v. Čechách. Výškové maximum výskytu se nachází na Milešovce v Českém středohoří.

 

Ekologie: Česnek šerý roste na skalnatých svazích skalách, méně častěji v řídkých borech a světlých doubravách, písčinách a suchých trávnících. Preferuje mělké, kamenité, vysýchavé až suché půdy. Je součástí hercynské skalní vegetace sv. Alysso-Festucion pallentis a pěchavových trávníků sv. Diantho lumnitzeri-Seslerion.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od června do začátku září.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není zvláště chráněn, v Červeném seznamu je řazen do nízké kategorie méně ohrožených druhů (LC). Často je však součástí vzácných a reliktních skalních vegetačních formací, které bývají chráněny formou maloplošných území.

 

 

Literatura:


Duchoslav M., Bártová V. & Krahulec F. (2007): Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. II. Druhy sekce Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum). – Zprávy České botanické společnosti, 42: 25–64.

 

Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): Allium L. In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 647–677.