Agyneta rurestris - plachetnatka obecná

23. 2. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Agyneta rurestris (L. Koch, 1836) – plachetnatka obecná

Syn.: Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836)

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 1,6–2,3 mm (hlavohruď 0,8–1 mm). Hlavohruď je jednobarevně tmavá, černá. Zadeček je světlejší než hlavohruď, šedý až šedohnědý. Samci mají nápadně černá makadla, samice mají tmavší poslední dva články. Nohy jsou žlutavé až žlutohnědé, poměrně dlouhé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími plachetnatkami rodu Agyneta (v ČR 14 druhů), zvláště s druhy dříve řazenými do rodu Meioneta. Zaměnit ji lze i s jinými tmavě zbarvenými druhy plachetnatek (Linyphiidae) a k spolehlivému určení je třeba porovnat kopulační orgány. Rozlišit některé druhy však vyžaduje zkušenosti a dobrou zvětšovací techniku.

 

Rozšíření: Palearktický druh, s širokým areálem rozšíření, obývá téměř celou Euroasii.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Patří mezi naše nejhojnější pavouky. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka obecná patří téměř k všudypřítomným druhům, zejména na nelesních biotopech, jako jsou louky, stepi, pastviny, zahrady, ale i pole a postindustriální biotopy. Žije na zemi, kde si staví mezi vegetací a v prohlubních půdy, těsně nad povrchem půdy drobné plachetkovité sítě. Zvláště na jaře a na podzim (babí léto) za slunečných dnů vyhledávají vyvýšené předměty, nastaví zadeček a vypouští vlákno a nechají se unášet větrem, aby osídlily nové biotopy. Tento druh patří mezi naše nejčastější tzv. aeronauty. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.