Aeshna grandis - šídlo velké

11. 2. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) – šídlo velké

Čeleď: Aeshnidae - šídlovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Velký druh šídla s velikostí těla 70-77 mm. Hruď i zadeček jsou u obou pohlaví zbarveny rezavě hnědě.  U samců jsou pak na hrudi u bází křídel a na zadečku modré skvrny. U samic jsou tyto skvrny spíše žluté nebo vybledlé. Vyskytují se i androchromně zbarvené samice s modrými skvrnami na zadečku. Celá plocha křídel je jantarově zbarvená. Na boku hrudi jsou dva výrazné žluté pruhy. Oči jsou celé hnědé, u samců je však horní část očí modrá.

 

Možná záměna: Díky jantarově zbarveným křídlům v celé ploše je A. grandis v ČR nezaměnitelným druhem. Relativně podobné šídlo červené (Anaciaeschna isosceles) s rezavohnědým zbarvením hrudi a těla má čirá křídla a výrazně zelené oči na rozdíl od hnědých očí A. grandis. 

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh rozšířený od Francie až po Bajkal. Chybí v jižní Evropě a na Balkáně.

 

V ČR je šídlo velké široce rozšířené na celém území s výjimkou vysokých nadmořských výšek.

 

Ekologie a biologie: S šídlem velkým se setkáme u různých typů stojatých vod. Nezřídka upoutá pozornost letem vysoko nad otevřenou hladinou vodní plochy. Často jej můžeme spatřit daleko od vodních biotopů na lesních pasekách a průsecích, kde vyhledává potravu. Často loví vysoko nad vegetací. K líhnutí dochází od května. Hlavní období aktivity imag je v červenci a srpnu. Samice klade vajíčka do odumřelé rostlinné biomasy. Délka vývoje larev je dva až tři roky. V prvním roce je zimujícím stadiem vajíčko.

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.