Aeshna cyanea - šídlo modré

23. 2. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Aeshna cyanea (Müller, 1764) – šídlo modré 

Čeleď: Aeshnidae – šídlovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Velký druh šídla s velikostí těla 67-76 mm. Boky hrudi je u obou pohlaví výrazně světle zelené s černými pruhy. Pro obě pohlaví jsou taktéž typické široké zelené antehumerální pruhy. Pro samce je dále charakteristické tmavé zbarvení zadečku se třemi modrými skvrnami na konci (8.-10. článek) jinak zeleně skvrnitého zadečku. Samice mají na zadečku jen světle zelené skvrny na hnědém podkladu. Nedospělý jedinci mají zpočátku vybledlé skvrny, které se postupně dobarvují. Plamky na křídlech jsou krátké a tmavé.

 

Možná záměna: Samci šídla modrého jsou od ostatních druhů poměrně dobře rozpoznatelní díky koncovému modrému zbarvení zadečku. Stejně tak zbarvení samic je při bližším pohledu dobře odlišitelné od ostatních podobně velkých druhů.

 

Rozšíření: Typicky středoevropský druh, vyskytující se však téměř na celém území Evropy. Chybí v nejsevernějších a nejjižnějších oblastech.

 

V ČR se jedná o běžný druh, který je poměrně hojný na celém území.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o stanovištně vcelku nevyhraněný druh, který obývá širokou škálu vodních biotopů od stojatých vod různé velikosti v nížinách až po horská rašeliniště. Je relativně tolerantní i vůči znečištění. S dospělci se nejvíce setkáme od července do září. Samci jsou velmi aktivní letci prozkoumávající neustále především příbřežní linii. Často se s nimi můžeme setkat i v podvečerních hodinách. Jsou silně teritoriální a agresivní vůči ostatním jedincům svého druhu. Samice kladou vajíčka do vlhkého substrátu v blízkosti břehové linie. Vývoj larev je dvouletý.  

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.