Aculepeira ceropegia - křižák skvostný

4. 7. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) – křižák skvostný

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10–12 mm (hlavohruď 3–5 mm). Hlavohruď je široce hruškovitá s dlouhými šedými chloupky. Zadeček je oválně vejčitý, v zadní části se zužuje. Typická je bělavá laločnatá kresba (která je patrná už i u mláďat). Zadeček je skvrnitý žlutohnědě zbarvený s bílým a tmavým skvrněním na bocích. Nohy jsou tmavě pruhované s načervenalými stehny. 

 

Možná záměna: U nás je tento křižák jediným zástupcem svého rodu a téměř nezaměnitelným druhem. Na Slovensku se vyskytuje podobný, ale o něco tmavější křižák Aculepeira armida, který však u nás zjištěn nebyl. Kresbou na zadečku podobný je menší křižák vlnovkový (Neoscona adianta).

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Střední Asie.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území, od nížin do podhůří, nejhojnější ve středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák obývá různá luční stanoviště, nejčastěji se s ním setkáme na vlhkých i suchých loukách, stráních, pastvinách, okrajích cest a lesů. Nejpočetnější bývá hlavně ve středních polohách na mezofilních loukách. Mezi vegetací si staví typické kolovité sítě, které jsou většinou nízko u země. V blízkosti sítě, na vrcholcích trav nebo okolíků mrkvovitých rostlin má pavučinový "posed" ve kterém se ukrývá a čeká na kořist. Koncem léta samice buduje v blízkosti sítě kokon. Mladí křižáci se líhnou na podzim a přezimují jako mláďata. Dospívají v květnu až červnu. S dospělci se setkáme zejména v červnu a červenci.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.