Actaea spicata - samorostlík klasnatý

7. 4. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Actaea spicata L. – samorostlík klasnatý

Syn.: Christophoriana spicata (L.) Moench

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s přímými, 30–70 cm vysokými lodyhami. Listy řapíkaté, trojčetné, až 3krát zpeřené, s lístky nepravidelně zastřihovanými, na spodu roztroušeně chlupatými. Květenstvím je stopkatý, jednoduchý hrozen malých, žlutavě bílých květů. Korunní lístky rozestálé, čárkovité. Plodem jsou vejcovité až elipsoidní, lesklé, černé bobule.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh. V současnosti je do rodu samorostlík řazen také ploštičník evropský (Actaea europaea), který je robustnější, má větvené květenství a souplodí měchýřků.

 

Rozšíření: Evropský druh s přesahem areálu do hor západní části Asie.

 

V České republice se vyskytuje zejména ve středních a vyšších polohách po celé republice. Vyhýbá se nelesním oblastem v nížinách středních Čech a jižní Moravy.

 

Ekologie: Druh stinných lesů a roklin, lískových křovin, preferuje stanoviště vlhká, často při březích vodotečí. Roste na hlubokých půdách, s oblibou na vápencích a opukách. Je součástí řady typů vegetace, optimum nachází v květnatých bučinách sv. Fagion sylvaticae a suťových lesích sv. Tilio platyphylli-Acerion.

 

Geofyt s fenologickým optimem růstu od května do července.

 

 

Literatura:

 

Compton J. A., Culham A. & Jury S. L. (1998): Reclassification of Actaea to include Cimicifuga and Souliea (Ranunculaceae): Phylogeny Inferred from Morphology, nrDNA ITS, and cpDNA trnL-F Sequence Variation. – Taxon, 47(3): 593–634.

 

Chrtková A. (1988): Actaea L. In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 382–384.