Achillea millefolium subsp. sudetica - řebříček obecný sudetský

6. 1. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Achillea millefolium subsp. sudetica (Opiz) Oborny – řebříček obecný sudetský
Syn.: Achillea sudetica Opiz, Achillea haenkeana Tausch, Achillea millefolium subsp. alpestris (Wimm. et al.) Murr, Achillea millefolium subsp. serpentini Coste & Soulié, Achillea millefolium var. alpestris Wimm. et al.
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité
Status: LC

Popis: Vytrvalé, alespoň v mládí hustě vlnatě bíle chlupaté, do 60 cm vysoké byliny s jednoduchou lodyhou, řídce trsnatým až krátce plazivým oddenkem a častými sterilními růžicemi listů. Přízemní listy jsou řapíkaté, lodyžní obvykle krátce řapíkaté až téměř přisedlé, s v obrysu obkopinatou, 3× peřenosečnou čepelí s úkrojky rozloženými do roviny. Jednotlivé úbory jsou složené v poměrně hustou chocholičnatou latu. Zákrovní listeny jsou úzce vejčité až vejčité, s hnědým až tmavě hnědým suchomázdřitým lemem, řídce vlnaté. Jazykovité květy jsou světle až tmavě růžové. Plodem je klínovitá nažka.

Možná záměna: Od nížinných populací řebříčku obecného (Achillea millefolium subsp. millefolium) se liší řadou znaků, především menším, ale robustnějším vzrůstem, hustějším oděním, většími, hnědě lemovanými zákrovními listeny a většími, obvykle růžovými jazykovitými květy.

Rozšíření:
Celkové rozšíření je nedokonale známé. Taxon se s jistotou vyskytuje ve Vysokých Sudetech. Populace s velmi podobným souborem znaků se vyskytují také v Karpatech, Alpách, ve Skandinávii a zřejmě i na Islandu.

V ČR se s jistotou vyskytuje pouze v supramontánním a subalpínském stupni Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Některými autory je uváděn také z Jizerských hor a Šumavy.

Ekologie: Řebříček obecný sudetský je světlomilná horská rostlina. Roste především na přirozených stanovištích nad horní hranicí lesa, jako jsou smilkové trávníky, vysokostébelné nivy, okraje porostů kosodřeviny a lavinové dráhy v karech. Nevyhýbá se však ani sekundárním stanovištím jako jsou horské pastviny v supramontánním stupni, okolí horských bud a okraje cest.

Hemikryptofyt, který kvete od července do počátku září.

Taxonomická poznámka:
Hexaploidní zástupce okruhu A. millefolium. Evoluční původ populací v jednotlivých, navzájem izolovaných pohořích je nejasný. Je možné, že horský morfotyp představuje příklad paralelní evoluce, kdy horské populace vypadají navzájem velmi podobně, ale jsou vždy blíže příbuzné rostlinám v podhůří než sobě navzájem. Další možností vzniku alespoň některých (karpatských) populací je křížení s dalšími druhy řebříčku.

 

 

Literatura:

Danihelka J. (2004): Achillea L. – In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 187–215.

Guo Y.-P., Saukel J. & Ehrendorfer F. (2008): AFLP trees versus scatterplots: evolution and phylogeography of the polyploid complex Achillea millefolium agg. (Asteraceae). – Taxon 57: 153–169.