Acantholycosa lignaria - slíďák dřevomilný

26. 7. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) – slíďák dřevomilný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 8–10 mm (hlavohruď 4–4,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá s kontrastním šedým středním proužkem, zadeček je oválný se světlým proužkem a šedými kontrastními skvrnami. Nohy a makadla jsou výrazně dlouhé, tmavě proužkované s výraznými trny. V klidovém postoji jsou nohy široce roztažené a tělo přitisknuté k podkladu.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným slíďákem ostnonohým (A. norvegica), ten má však méně kontrastní zbarvení a obývá kamenité sutě horských a podhorských oblastí. Spolehlivě se liší podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v pohořích mírného pásu Evropy a Asie.

 

V ČR vzácný druh, pouze v horských a podhorských oblastech. V nadmořské výšce 600–1200 m n. m. U nás např. Šumava, Krkonoše, Orlické hory, na Moravě Beskydy a Bílé Karpaty. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák dřevomilný se vyskytuje v horských oblastech a je vázán na otevřené biotopy s dostatkem padlého dřeva - mýtiny a paseky s pařezy, polomy, skládky dřeva podél horských cest, osluněné padlé kmeny a okraje lesů apod. Za slunečného počasí můžeme tyto slíďáky pozorovat jak čile pobíhají po dřevě. Jsou to velmi plaší pavouci, kteří při sebemenším vyrušení mizí pod kůrou nebo v nejbližší skulině. V letních měsících samice nosí modrošedý kokon připředený ke svým snovacím bradavkám. S dospělci se setkáme od června do srpna.

 

Ochrana a význam: V Červeném seznamu uveden jako ohrožený druh (EN). Je zajímavý svými ekologickými nároky na prostředí. Ohrožen je zarůstáním lesních pasek a okrajů a také odvozem padlého dřeva v lokalitách výskytu. Všechny známé lokality výskytu jsou ve velkoplošných chráněných územích.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.