Abraxas sylvata - skvrnopásník jilmový

24. 12. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) – skvrnopásník jilmový

Čeleď: Geometridae – píďalkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 32–45 mm, délka těla okolo 15 mm. Zbarvení těla je světle žlutohnědé s tmavými tečkami. Přední i zadní křídla jsou bílá s šedými a hnědými skvrnami. Nohy jsou hnědé. Housenka je žlutobílá s černými podélnými pruhy a černou hlavou.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, odlišitelný od našich dalších skvrnopásníků typickým zbarvením křídel.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh, který je rozšířen v západní a střední Evropě, jižní Skandinávii a v mírném pásu Asie až po Japonsko.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Skvrnopásník jilmový obývá různé typy vlhkých listnatých lesů, zejména lužní lesy, břehové porosty křovin, aleje a hráze rybníků. Vyžaduje biotopy s dobře vyvinutým keřovým patrem. Aktivní je zejména v noci, přes den odpočívá obvykle na listech stromů a keřů, kde svou kresbou na křídlech imituje ptačí trus. Často přilétá na světlo. Létá od května do konce srpna a má obvykle jen jednu generaci. Housenky od června do října. Živí se zejména jilmy, krušinou olšovou, střemchou, olší, třešní a dalšími listnatými dřevinami. Přezimuje kukla v listovém opadu v řídkém zámotku.

 

 

Literatura:


Macek J., Procházka J. & Traxler L. (2012): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli III. - píďalkovití, Academia Praha.