Lestes dryas - šídlatka tmavá

13. 1. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Lestes dryas (Kirby, 1890) – šídlatka tmavá

Čeleď: Lestidae - šídlatkovití 

Status: NT

 

Popis: Lestes dryas je přibližně 3,5-4 cm velká šídlatka s kovově lesklým zeleným zbarvením. Šedomodré ojínění na hrudi samců přechází až do poloviny druhého zadečkového článku a dále je pak až na posledních dvou zadečkových článcích. Samice ojínění postrádají, ale jsou pro ně charakteristické dvě čtvercové skvrny na svrchní straně prvního zadečkového článku. Plamky na křídlech jsou tmavě hnědé obvykle o rozsahu dvou políček žilnatiny. 

 

Možná záměna: Nejpodobnějším druhem patřícím do stejného rodu je Lestes sponsa. Samci tohoto druhu však mají šedomodré ojínění na celých prvních dvou článcích zadečku, zatímco Lestes dryas jen do poloviny druhého článku. Samice obou druhů pak můžeme rozeznat zejména pomocí tvaru skvrn na prvním zadečkovém článku, které jsou v případě L. sponsa trojúhelníkovité, zatímco u L. dryas jsou čtvercového tvaru. Spolehlivým znakem pro rozlišení samců obou druhů je také porovnání tvaru zadečkových přívěsků. 

 

Rozšíření: S šídlatkou tmavou se setkáme ve velké části Evropy, severní Asie a také Severní Ameriky.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně téměř po celém území.

 

Biologie a ekologie: Šídlatka tmavá vyhledává především mělké vodní biotopy s bohatě rozvinutou litorální vegetací, na kterou často usedá. Do stonků rostlin vyrůstajících z vody samice za asistence samce klade vajíčka. Zimování probíhá ve formě vajíček. Larvy se vyvíjejí poměrně rychle a k líhnutí dospělců dochází většinou po dvou až třech měsících. S dospělci se tak můžeme setkat od přelomu května a června až do září.  

 

Ohrožení a ochrana: Šídlatka tmavá je v červeném seznamu ČR zařazena mezi druhy téměř ohrožené (NT). Je ohrožena především ztrátou vhodných biotopů, jako jsou mokřady a extenzivní rybníky s rozvinutou litorální vegetací.

 

 


Literatura:

 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.