Zootoca vivipara - ještěrka živorodá

23. 2. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) - ještěrka živorodá

Syn.: Lacerta vivipara Jacquin, 1787

Čeleď: Lacertidae - ještěrkovití

Status: SO, IUCN: LC, Bern III

 

Popis: Ještěrka živorodá je menším druhem ještěrky, dorůstající do velikosti 13 - 18 cm. Hlava je malá, výrazně zaoblená s mohutným krkem a protáhlým čenichem. Ocas je silný, převážně válcovitý, nohy krátké a relativně slabé. Zbarvení je velmi proměnlivé. Převažují odstíny od žlutohnědé přes světle červenohnědou až po černohnědou. Středem hřbetu se obvykle táhne tmavý proužek. Boky jsou světlejší než hřbet, někdy s jemnými tmavými skvrnkami. Břicho je bělavé až nažloutlé, či jemně naběhlé do oranžova. V ČR se můžeme setkat i s melanickými jedinci. Mláďata jsou zbarvena většinou do bronzově hnědé, ocas je tmavý, skoro černý.

 

Možná záměna: Ještěrku živorodou je možno zaměnit se samicí ještěrky obecné (Lacerta agilis) a s ještěrkou zední (Podarcis muralis). Od ještěrky obecné rozlišíme ještěrku živorodou dle tvaru hlavy, ještěrka živorodá má užší pileus s protaženým nosem a kožní štítky za nozdrami (postnasale vs. frenale) v poměru 1:1. Ještěrka obecná má postnasale vs. frenale v poměru 2:1. Také nevystupuje do takových nadmořských výšek jako ještěrka živorodá. Ještěrka zední, další druh, se kterým je možno ještěrku živorodou zaměnit, je druh žijící u nás pouze na jediné lokalitě, je to druh lezoucí po skalách, což u ještěrky živorodé určitě neplatí.

 

Rozšíření: Areál tohoto druhu je značně velký. Od severního Španělska až po východní Sibiř. V Evropě se vyhýbá oblasti Středozemního moře, jinak se vyskytuje prakticky všude.

 

V České republice se vyskytuje převážně v sudetských pohořích, v okolních pahorkatinách, na Vysočině, ale i na Hané a Plzeňsku. Nenajdeme ji naopak na jižní Moravě, v Polabí a Povltaví.

 

Biologie a ekologie: Druh celkem otužilý. Obývá vlhčí a chladnější oblasti zejména v lesních biotopech a na horách. Jeho výskyt v ČR je udáván od 400 m n. m., ale lze se s ním setkat i v nižších polohách. Aktivita druhu začíná již brzy z jara, a proto je možné tento druh potkat i na sněhu. Zimování trvá od října do března a to v podzemních úkrytech. Páření probíhá v období dubna, května a mláďata se rodí v září. U nás zatím nebyla u tohoto druhu zaznamenána vejcorodost (oviparie), se kterou se u tohoto druhu můžeme setkat v oblasti západní hranice areálu rozšíření (Pyreneje). Teritoriální druh. Potravou ještěrky živorodé jsou drobní bezobratlí, především druhy s měkkým tělem, jako jsou dvoukřídlí, housenky motýlů, žížaly ale i střevlíci a další. Jelikož se druh vyskytuje v oblasti pramenišť, bylo již prokázáno, že je schopný se pohybovat jak ve vodě, tak pod její hladinou. Ještěrka živorodá se dožívá 16 - 20 let.

 

Ochrana: Druh je v ČR hodnocen jako druh silně ohrožený. Přímý hospodářský význam nemá.

 

Taxonomická poznámka: Ještěrka živorodá vytváří hned několik poddruhů. V ČR se setkáme s jediným a to  s ještěrkou živorodou evropskou (Zootoca vivipara vivipara). Na Slovensku už je však možné se setkat s poddruhem ještěrka živorodá panonská (Zootoca vivipara panonica).

 

zootoca_vivipara1 zootoca_vivipara2 zootoca-vivipara
zootoca_vivipara4 zootoca_vivipara3