Zonitoides nitidus - zemounek lesklý

1. 11. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Zonitoides nitidus (O. F. Miller, 1774) – zemounek lesklý

Čeleď: Gastrodontidae – zemounkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný plž, šířka ulity 6-7 mm, výška ulity 3-3,5 mm. Ulita je stlačeně okrouhlá, poměrně tenkostěnná a jemně rýhovaná. Píštěl je široce otevřená. Zbarvení ulity je tmavě hnědé až žlutohnědé. Nad obústím prosvítá charakteristická světlá skvrnka. Tělo je tmavě šedomodré.

 

Možná záměna: Díky světlé skvrnce nad obústím se jedná o dobře poznatelný druh.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa, Asie a Severní Amerika.

 

V ČR běžný druh po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Zemounek lesklý se vyskytuje na různých vlhkých až mokřadních biotopech, najdeme ho v lužních lesích, na lesních mokřadech, v olšinách, na březích vod apod. Žije pod padlým dřevem a v listovém opadu.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.