Viviparus contectus - bahenka živorodá

15. 6. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Viviparus contectus (Millet, 1813) – bahenka živorodá

Kmen: Mollusca – měkkýši, Třída: Gastropoda – plži

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně velký plž o výšce ulity 30-45 mm a šířce 25-35 mm. Ulita je kulovitě kuželovitá se špičatým vrcholem, jemně rýhovaná. Zbarvení je hnědozelené s tmavšími páskami. Ulita je často porostlá řasami a obalená částečkami detritu. Mladí jedinci mají obrvenou ulitu. Tělo je tmavé se světlým tečkováním. Dobře viditelná je hlava s nápadným chobotkem a tenkými tykadly. Noha je opatřena typickým víčkem, které při zatažení uzavírá ulitu. Patří mezi předožábré plže.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími našimi bahenkami (v ČR 3 druhy). Ostatní druhy jsou však mnohem vzácnější a obývají dolní toky řek.

 

Rozšíření: Evropa a západ Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, avšak pouze v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Bahenka živorodá obývá různé typy stojatých i mírně tekoucích vod. Preferuje prohřáté bohatě zarostlé tůně, rybníky, slepá ramena a vodní příkopy s bahnitým dnem. Ráda se zahrabává do bahna. Živí se různými organickými zbytky zejména rostlinného původu a řasami. Mladí plži se líhnou uvnitř těla rodiče a ven jsou vypouštěni až jako vyvinutí jedinci.

 

 

Literatura

 

Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.