Vestia gulo - nádolka hrubá

19. 2. 2021 vytvořil Radovan Coufal

Vestia gulo (Bielz, 1859) – nádolka hrubá

Čeleď: Clausiliidae – závornatkovití

Status: CR

 

Popis: Vysoká protáhlá ulita dorůstá výšky 20 mm a šířky 5 mm. Barva silnostěnné ulity je nejčastěji hnědá s narudlým nádechem, někdy bývá zbarvena do slámově žluté. Plytké závity pokrývají hrubá a pravidelná žebírka. V obústí je přítomen silný bělavý návalek.

 

Možná záměna: Nádolku hrubou je možné zaměnit s nádolkou nadmutou (Vestia turgida), se kterou mohou vyskytovat syntopicky. Nádolka hrubá se vyznačuje mohutnější ulitou s hrubými žebry, naopak nádolka nadmutá je výrazně rozšířená v oblasti předposledního závitu a její povrch je lesklejší. Spolehlivým rozlišovacím znakem je nepřerušená příčka srpovitá (lunula), která je u n. nadmuté přerušená.

 

Rozšíření: Druh je vázaný na oblast karpatského oblouku s několika izolovanými výskyty ve středním Maďarsku.

 

V České republice se vyskytuje pouze v zachovalých lesních porostech v Moravskoslezských Beskydech, např. v NPR Mionší.

 

Biologie a ekologie: Nádolka obývá vlhké lesní průsaky a potoční nivy, kde se zdržuje na zemi ve tlejícím opadu, pod kameny a na padlém dřevě. Druh se rozmnožuje v průběhu léta, nejintenzivněji ale během června a srpna. Jedná se o vejcoživorodý druh, který snáší okolo deseti vajíček v každé snůšce, za sezónu potom v průměru okolo čtyř snůšek. Na rozdíl od příbuzných druhů n. nadmutá (V. turgida) a n. vyvýšená (V. elata) je u něj běžné požírání vlastních vajíček. Pohlavní dospělosti dosahují až šest měsíců po dokončení vývoje ulity.

 

Ohrožení a ochrana: Nádolka má u nás západní hranici rozšíření, proto se vyskytuje jen na několika málo lokalitách. Druh je ohrožen přeměnou přirozených lesních porostů na druhově chudé monokultury, melioračními opatřeními a podobnými nešetrnými zákroky narušujícími vodní režim potoků.

 

 

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 69–74.

 

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č., Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., (2020): Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at . Checklist updated at 27-May-2020, maps updated at 27-May-2020. Creative Commons License

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Sulikowska-Drozd, A. (2009). Egg retention and ovoviviparity in clausiliids of the genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies, 75(4), 351-359.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. – Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.