Vestia turgida - vřetenatka nadmutá

14. 10. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Vestia turgida (Rossmässler, 1836) – vřetenatka nadmutá

Čeleď: Clausiliidae – vřetenatkovití

Status: VU

 

Popis: Výška ulity 14–16 mm, šířka ulity 3,6–3,9 mm. Ulita je široce vřetenovitá s poměrně štíhlým vrcholem, lesklá a jemně rýhovaná. Ústí je šikmo hruškovité, obústí je nápadně rozšířené s bělavým pyskem. Zbarvení ulity je rohovitě hnědé až žlutavé, někdy s nazelenalým nádechem. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími zástupci čeledi Clausiliidae. Od nich se liší lesklou širokou ulitou a nápadným kulovitým ústím.

 

Rozšíření: Karpatský druh.

 

V ČR poměrně hojný druh v Beskydech a Bílých Karpatech, izolovaný výskyt je na Šumavě (Boubín).

 

Biologie a ekologie: Tato vřetenatka žije ve vlhkých horských lesích a na lesních mokřadech. Vyskytuje se zejména na stinných vlhkých místech s hustější vegetací, pod kameny a padlým dřevem. Na vhodných místech se vyskytuje početně. Vajíčka klade do ztrouchnivělého dřeva nebo do půdy pod kameny.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.