Vertigo substriata - vrkoč rýhovaný

20. 3. 2023 vytvořil Radovan Coufal

Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) – vrkoč rýhovaný

Čeleď: Vertiginidae – vrkočovití

Status: běžný druh

 

Popis: Krátce eliptická ulita světle hnědé až nažloutlé barvy s výrazně klenutými závity dorůstá výšky okolo 1,8 mm a šířky okolo 1,1 mm, což jej řadí mezi naše menší zástupce rodu. Povrch ulity je zbrázděn pravidelnými a výraznými žebírky. V obústí je obvykle 5-6 zubů, pod kterými někdy bývá hltanový návalek (dáseň). Obústí je tence zpevněné a mírně ohrnuté směrem ven.

 

Možná záměna: Jedinci s méně výrazným žebrováním a méně konvexními závity mohou připomínat vrkoče malinkého (Vertigo pygmaea), který se však vyznačuje výraznějším hltanovým návalkem (dásní) a matnou strukturou tmavěji hnědé ulity.

 

Rozšíření: Druh má těžiště rozšíření v severní polovině Eurasie a vyskytuje se od Britských ostrovů přes boreální a temperátní Evropu až po Gruzii s izolovanými výskyty v pohoří Altai. Roztroušený výskyt v jižní části Evropy je známý z vyšších pohoří, např. v Pyrenejích a v Sierra Nevada.

 

V České republice se druh vyskytuje průběžně na příhodných biotopech, zejména ve vlhčích oblastech.

 

Biologie a ekologie: Vrkoč rýhovaný obývá různé druhy vlhkých stanovišť od mokřadů a litorálů vodních těles přes mezotrofní louky po vlhké listnaté a smíšené lesy. Biologie druhu byla studována v Polsku a výsledky ukazují, že druh se rozmnožuje mezi červencem a zářím. Vajíčka o průměru 0,6–0,7 mm jsou kladena jednotlivě v intervalech jednoho až dvou dní, přičemž jeden jedinec naklade za sezónu 30–50 vajíček. Mláďata se líhnou po 12–22 dnech a přes zimu hibernují většinou ve velikosti 2–3 závitů. Dospělosti je dosaženo většinou za rok a druh se může dožívat až 3 let.

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 69–74.

 

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č., Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., (2022): Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at . checklist updated at July 3, 2022, maps updated at December 8, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.6791871

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Ložek, V. (1956): Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Myzyk, S. (2011). Contribution to the biology of ten vertiginid species. Folia Malacologica, 19(2).

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. – Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.