Vertigo pygmaea - vrkoč malinký

22. 6. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) – vrkoč malinký

Čeleď: Vertiginidae – vrkočovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velmi drobný plž, o výšce ulity 2–2,2 mm, šířka ulity 1–1,2 mm. Ulita je oválně vejčitá s tupým vrcholem, téměř hladká, rohovitě hnědě zbarvená. Ústí se čtyřmi nápadnými tupými zoubky a světlejším obústím. Tělo je tmavě šedé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s našimi dalšími vrkoči rodu Vertigo (v ČR 10 druhů). Jednotlivé druhy se liší počtem, tvarem a postavením zoubků v ústí ulity.

 

Rozšíření: Holearktický druh – široce rozšířen téměř v celé Evropě, Kavkaz, Sibiř a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, v nižších a středních polohách, na horách chybí. Patří mezi naše nejhojnější vrkoče.

 

Biologie a ekologie: Vrkoč malinký žije na různých otevřených biotopech, jak na vlhkých – mokřadní louky, luční prameniště, tak i na suchých místech – pastviny, suché louky, stepní trávníky a zahrady. Často osidluje také ruderální biotopy a postindustriální stanoviště. Typický luční druh plže, který se vyhýbá lesním biotopům. Žije v detritu a mechu, občas vylézá i na nízkou vegetaci.

 

 

Literatura:


Horsák M., Juřičková L. & Picka J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.