Vertigo antivertigo - vrkoč mnohozubý

28. 10. 2019 vytvořil Radovan Coufal

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) – vrkoč mnohozubý
Čeleď: Vertiginidae – vrkočovití
Status: běžný druh

 

Popis: Tmavě hnědá, vejčitá a na tento rod poměrně velká ulita dorůstající 2,2 mm s nejméně 6 zuby v obústí. Švy jsou plytké a povrch ulity je lesklý s jemnými rýhami. Poslední závit je pouze jemně ztlustlý s výrazným zářezem na pravé straně obústí. Tělo živočicha je černé až šedé.

 

Možná záměna: Na první pohled se dá zaměnit s ostatními druhy rodu vrkoč (u nás celkem 10). Při bližším pohledu však lze druh odlišit podle jeho tmavě hnědé barvy a poměrně lesklému povrchu ulity spolu s vysokým počtem zubů v obústí.

 

Rozšíření: Druh se vyskytuje v Evropě od Iberského poloostrova, Britských ostrovů a jižní Skandinávie až po Kavkaz a jižní Sibiř.

 

V České republice se druh vyskytuje průběžně v nižších a středních nadmořských výškách na příhodných místech.

 

Biologie a ekologie: Vrkoč mnohozubý obývá různé mokřadní biotopy od slatinišť přes zamokřené louky po litorály rybníků a tůní. Na rozdíl od citlivějších mokřadních druhů (V. geyeri) mu nevadí občasné kolísání vlhkosti. Navzdory průběžnému rozšíření se jedná o druh, který je v posledních letech spíše na ústupu díky úbytku vhodných stanovišť.

 Literatura:

 

Coufal R. (2019): Ekologické determinanty slatiništních společenstev měkkýšů a glaciálně reliktních plžů na Českomoravské vrchovině. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 69 pp.

 

Horsák M. & Hájek M. (2005): Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda:Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. – Journal of Conchology, 38: 683–700.
Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Kerney M. P., Cameron R. A. D. & Jungbluth J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg and Berlin.

 

Schenková V., Horsák M., Plesková Z. & Pawlikowski P. (2012): Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland. – Journal of Molluscan Studies, 78: 105–111.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. Planet Poster.