Vertigo angustior - vrkoč útlý

22. 7. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Vertigo angustior Jeffreys, 1830 – vrkoč útlý

Čeleď: Vertiginidae – vrkočovití

Status: VU, NATURA 2000

 

Popis: Velmi drobný plž, o výšce ulity 1,8–2 mm, šířka ulity 0,9–1 mm. Ulita je levotočivá, oválně vejčitá s tupým vrcholem, velmi jemně rýhovaná, lesklá, rohovitě hnědě zbarvená. Ústí se dvěma zoubky na horní straně. Tělo je šedé.

 

Možná záměna: Od ostatních našich vrkočů se liší levotočivou ulitou, druhý levotočivý vrkoč lesní (V. pusilla) má v ústí šest zoubků.

 

Rozšíření: Evropský druh, který je široce rozšířen v celé Evropě, mimo Evropu byl nalezen v Turecku a v Přední Asii.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v jihozápadních Čechách, Polabí, Povltaví, na Českomoravské vrchovině (např. Železné hory), na Moravě zejména v Bílých Karpatech a Hostýnsko-Vsetínských vrších.

 

Biologie a ekologie: Vrkoč útlý žije na vlhkých otevřených biotopech, jako jsou vlhké louky, luční pěnovcová prameniště, litorály rybníků a jezer. Žije v detritu a mechu, občas vylézá i na nízkou vegetaci. Živí se rozkládajícím se rostlinným materiálem.

 

Ohrožení a ochrana: Tento vrkoč je celoevropsky chráněn v rámci soustavy Natura 2000. Má vazbu na přirozené vlhké louky, prameniště a zachovalé litorály, byl zařazen i do červeného seznamu jako druh zranitelný (VU). Ohrožen je zejména odvodněním lokalit a následnou změnou vegetace, jako silně vlhkomilný druh je citlivý na změny vodního režimu na lokalitách.

 

 

Literatura:


Hlaváč J. (2001): Vertigo angustior Jeffreys, 1830 – vrkoč útlý. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

 

Horsák M. (2006): Návrh monitorovacího plánu pro plže Vertigo angustior Jeffreys, 1830. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

 

Horsák M., Juřičková L. & Picka J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.