Veronica prostrata - rozrazil rozprostřený

4. 10. 2008 vytvořil Martin Hanzl

Veronica prostrata L. – rozrazil rozprostřený  

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve krtičníkovité – Scrophulariaceae)

Status: LC

 

Popis: Rozrazil rozprostřený je vytrvalá bylina dorůstající výšky do 15 cm. Z oddenku vyrůstají hustě chlupaté a na bázi někdy dřevnatějící lodyhy. Sterilní lodyhy jsou poléhavé, zatímco ty kvetoucí nápadně vystoupavé. Množství lodyh a jejich rozložení dodává rozrazilu rozprostřenému kompaktní "bochníkovitý" vzhled. Listy jsou obkopinaté, podlouhlé až úzce čárkovité, obvykle s vroubkovaným okrajem. Vyrůstají ve vstřícném postavení. Délka listů se pohybuje mezi 1–3 cm a jejich šířka nepřesahuje 1 cm. Květenstvím jsou postranní a poměrně husté hrozny modrých květů, které přerůstají sterilní vrchol rostliny. Plodem jsou široce eliptické až mírně obsrdčité a z boku výrazně zploštělé tobolky.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu tvoří střední a východní Evropa.

 

Rozrazil rozprostřený je teplomilný druh, v ČR s centrem výskytu v nížinách a pahorkatinách severozápadních a středních Čech, jižní a střední Moravy. Do vyšších poloh může pronikat na jejich hranicích s teplejšími územími či skrze údolí řek (Vltava, Lužnice, Dyje, Oslava, Svratka). Izolovaně se pak vyskytuje ještě u Vsetína, Krnova a Opavy - tyto lokality však navazují na výskyt v sousedním Polsku.

 

Ekologie: Druh obývá výslunné stráně, pastviny, suché louky a meze, písčiny, stepi a lesostepi. Je xerofilní a heliofilní, zpravidla roste na mělkých a lehkých půdách. Kvete od dubna do června.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2000): Veronica L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 355–397.