Veronica peregrina - rozrazil cizí

28. 4. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Veronica peregrina L. – rozrazil cizí

Syn.: Veronica romana L.; V. laevis Lam.

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Lysá nebo řídce žláznatě chlupatá bylina, s přímou nebo od báze větvenou, vystoupavou, hnědofialově naběhlou lodyhou, vysokou do 25 cm. Listy vstřícné, na bázi zaokrouhlené až uťaté, řídce tupě vroubkované nebo celokrajné. Květenstvím je všestranný hrozen; květy drobné, v úžlabí listenů; listeny úzce kopinaté až čárkovité; květní stopky i za plodu přímé, velmi krátké. Koruna bílá, vzácněji světle modrá, kratší než kalich; čnělka za plodu velmi krátká nebo zcela chybí. Tobolky široce obsrdčité, po okraji s ostrým kýlem, lysé, lesklé. Semena plochá, světle žlutá, hladká.

 

Možná záměna: Kombinací znaků nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Druh je původní v Severní, Střední a Jižní Americe, odkud byl zavlečen do Evropy, na Dálný východ, do Austrálie a na Nový Zéland. První záznamy o výskytu v Evropě pochází z konce 17. století.

 

Z našeho území je druh znám od 19. století, vyskytuje se lokálně, častěji je uváděn z východních Čech, severovýchodní Moravy, z povodí Vltavy, z pražské a brněnské aglomerace. Spíše jednotlivé lokality jsou však roztroušeny po celé republice.

 

Ekologie: Druh osidluje rozmanité typy biotopů, jako jsou břehy vod a obnažená dna rybníků, jak je tomu i v jiných částech Evropy, např. v povodí Rýna a Dunaje. Často roste jako plevel v zahradnictvích, odkud se s okrasnými rostlinami šíří do záhonů, na zahrady a hřbitovy.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do září.

 

Poznámka: Většina u nás nalézaných rostlin se vztahuje k nežláznaté nominátní varietě, vzácněji se vyskytují žláznaté rostliny hodnocené jako rozrazil cizí žláznatý (Veronica peregrina var. xalapensis).

 

 

Literatura:

 

Guzik J. (2000): Veronica peregrina (Scrophulariaceae) in Kraków – rediscovered after a century. – Fragm. Flor. Geobot. (Botanical notes), 45(1–2): 513–539.

 

Hrouda L. (2000): Veronica L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 355–397.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia, 88(2): 229–322.