Veronica arvensis - rozrazil rolní

24. 5. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Veronica arvensis L. – rozrazil rolní

Syn.: Veronica racemifoliata P. Lara, Veronica demissa Samp., Veronica bellardii All., Veronica acinifolia L. sensu F.W.Schmidt, Veronica micrantha Schur, Veronica romana L. sensu F.W.Schmidt  

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté, 5–20, ve vlhčích podmínkách často až 30 cm vysoké byliny s přímou či v dolní části větvenou, roztroušeně chlupatou, v horní polovině častou žláznatou lodyhou. Listy, vyrůstající na lodyze vstřícně, jsou vejčité, na okraji vroubkované, na konci obvykle tupě zaokrouhlené, krátce řapíkaté až přisedlé. Listeny jsou úzce vejčité až kopinaté, celokrajné. Květy, vyrůstající na krátkých květních stopkách v úžlabí listenů, jsou drobné, světle až tmavě modré. Plodem jsou obsrdčité, ploché, na okraji kýlnaté tobolky.

 

Možná záměna: Od rozrazilu časného (Veronica praecox) se liší jemně vroubkovanými listy, krátkými květními stopkami a plochými tobolkami.

 

Rozšíření: Druh původní pravděpodobně ve střední Asii, který byl již ve starověku či raném středověku zavlečen do Evropy a severní Afriky. V současnosti roste od Irska a Španělska na západě, po Kavkaz a západní Sibiř na východě. Na sever se vyskytuje přibližně po polární kruh, na jih po Maroko, Tunisko a jižní Středomoří. Jako neofyt je udáván ze Severní (Kanada, USA) i Jižní Ameriky (Argentina, Bolivie a Chile), Austrálie, Nového Zélandu či Japonska.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně od nížin do nižších horských poloh, podél cest bývá zavlékán často i do vyšších hor.

 

Ekologie: Rozrazil rolní roste obvykle na slunných a sušších místech na loukách, pastvinách či stráních, dále také v městských trávnících, na okrajích polí (především s ozimými plodinami), ve vinicích, na železničních a silničních náspech, na rumištích, haldách hlušiny či na zvětralých zítkách. Druh nevytváří dlouhodobou semennou banku a většina semen klíčí již na podzim.

 

Terofyt kvetoucí od března do května.

 

Význam: Archeofyt. Málo nebezpečný polní plevel.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2000): Veronica L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 355–397.