Verbascum lychnitis subsp. lychnitis - divizna knotovkovitá pravá

3. 6. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Verbascum lychnitis subsp. lychnitis L. - divizna knotovkovitá pravá  

Syn.: Verbascum bracteatum C. Presl, Verbascum biebersteinii Besser, Verbascum orchideum Host, Lychnitis lutea Fourr., divizna knotovitá

Čeleď: Scrophulariaceae - krtičníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Statné, většinou dvouleté byliny s přímou, 100-150 cm vysokou, v horní polovině často větvenou, bělavě plstnatou lodyhou. Přízemní listy jsou kopinaté, na bázi klínovité, na okraji vroubkovaně pilovité, tupě špičaté, krátce řapíkaté, na rubu plstnaté, na líci s roztroušenými hvězdovitými chlupy. Lodyžní listy jsou taktéž kopinaté, směrem vzhůru se zmenšující, protáhle špičaté, na líci tmavě zelené, roztroušeně chlupaté, na rubu bělavě plstnaté. Listeny v květenství jsou tenké, čárkovité až úzce kopinaté. Květenství jsou latovitá, složená z dvou až osmikvětých lichoklasů. Květy jsou kolovité, žluté nebo vzácněji bílé, slabě vonné. Tyčinky jsou žlutavé. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s diviznou knotovkovitou bělokvětou (Verbascum lychnitis subsp. moenchii), která se v ČR vyskytuje pouze v západních Čechách a má bělavé, na bázi fialové, nevonné květy. Podobným druhem je také divizna ozdobná (Verbascum speciosum), která má charakteristický vzrůst, na líci výrazně chlupatější listy a větší květy.

 

Rozšíření: Evropský druh, který se vyskytuje od Velké Británie a Španělska na západě po Kavkaz, okolí Černého moře a jihozápadní Sibiř na východě. Severní hranice areálu rozšíření prochází pravděpodobně jižním Pobaltím a středním Ruskem. Ostatní lokality výskytu (jižní Skandinávie, severní Rusko) ležící severně za touto linií jsou pravděpodobně sekundárního charakteru. Druh byl zavlečen na východní pobřeží Severní Ameriky.

 

V ČR se nominátní poddruh divizny knotovkovité vyskytuje poměrně hojně především v termofytiku a teplejším mezofytiku. Chybí pouze na jihovýchodní Moravě v Bílých Karpatech a v některých částech severovýchodních Čech a na severní Moravě.

 

Ekologie: Teplomilný druh, který roste na sušších, mělčích půdách. K biotopům, kde bychom mohli tento druh nalézt, patří výslunné stráně a svahy, okraje a světliny listnatých lesů, náspy, okolí cest, výsypky či lomy. Je diagnostickým druhem společenstev suchých trávníků svazu Erysimo crepidifolium-Festucetum valesiacae a lesních lemů svazu Geranio sanguinei-Dictamnetum albae.

 

Terofyt, který kvete od června do srpna.