VÁCLAV DVOŘÁK

10. 6. 2008 vytvořil

Odborný zájem (Activities): 

rod Thesium v euroasijské oblasti (biosystematika, fytogeografie) / genus Thesium in euro-asian region (biosystematic, phytogeography)

vzácná a ohrožená květěna ČR - (semi)xerotermní druhy, efeméry písčin, druhy na antropických a sekundárních biotopech / rare and endangered flora of the Czech Republic (xerotherms, sand ephemeral plants, plants on antropic or secondary biotopes)

Oblíbené rostlinstvo (Favourite plants): Thesium, Linum, Orobanche, Bupleurum, Carex

Kontakt: vencis.dvorak_at_seznam.cz

 

Články


Krasylenko Y., Těšitel J., Ceccatini G., Oliveira-da-Silva M., Dvořák V., Steele D., Sosnovsky Y., Piwowarczyk R., Watson D. M. & Teixeira-Costa L. (2021): Parasites on parasites: hyper-, epi- and autoparasitism among flowering plants. – American Journal of Botany, 108(1): 1–21. 


Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V. & Duchoslav M. (2020): Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. Bryonora, 66: 8–24.

 

Bábková Hrochová M., Dvořák V. & Lehotský T. (2020): Remešův rukopisný seznam rostlin pěstovaný v olomoucké botanické zahradě do roku 1953. Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 319: 96107.

 

Dvořák V. & Jeništa J. (2019): Floristická studie svatokopeckého ostrohu v kontextu jeho kulturně-historického vývoje. Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 317: 521.

 

Dvořák V., Hroneš M. & Vrbický J. (2019): Pipla žlutá (Nonea lutea) v Olomouci. Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 317: 3742.

 

Dvořák V. & Kostkan V. (2018): Ophioglossum vulgatum L. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI, Zprávy Čes. Bot. Společ., 53/1: 90.

 

Dvořák V. (2018): Juncus atratus Krock. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI, Zprávy Čes. Bot. Společ., 53/1: 8586.

 

Dvořák V. & Halfar J. (2018): Clematis integrifolia L. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI, Zprávy Čes. Bot. Společ., 53/1: 6869.

 

Kostkan V., Trnka F. & Dvořák V. (2018): Praktické poznatky z druhové ochrany rostlin a živočichů. – Fórum ochrany přírody, 1/2018: 18–21.

 

Dvořák V. & Hroneš M. (2018): Asperugo procumbens L. – In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 67: 142143.

 

Dvořák V. (2017): Urtica urens L. – In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66: 246248.


Dvořák V. & Hlinická V. (2017): K nedožitým devadesátinám Čestmíra Deyla (1927-2003). Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 313: 7678.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic. Part 4. - Preslia, 89: 115201.


Tkáčiková J., Dančák M. & Dvořák V. (2016): Hypericum humifusum L. – In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 65: 246247.


Dvořák V. & Jeništa J. (2016): Vicia lutea L. – In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 65: 251.

 

Dvořák V. (2016): Carex secalina Wahlenb. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIV, Zprávy Čes. Bot. Společ., 51/1: 7576.

 

Banaš M., Stanovský J., Dvořák V. & Zeidler M. (2015): Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy.  Acta Carpartica Occidentalis, 6: 93-107.

 

Dvořák V. (2015): Filago arvensis L. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64: 226.

 

Dvořák V. & Dančák M. (2014): Rubus gliviciensis (Sprib. ex Sudre) Sprib. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 273.

 

Tkáčiková J., Dvořák V. & Hlisnikovský D. (2014): Chenopodium vulvaria L. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 266–267.

 

Dvořák V. (2014): Potentilla rupestris L. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., 49/1: 179-180.


Dvořák V. (2014): Orchis tridentata Scop., Pulicaria vulgaris Gaertn., Thesium dollineri Murb. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., 49/1: 168-169, 181-182, 196-197.


Dvořák V. (2014): Gladiolus imbricatus L., Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica – In: Plášek V. & Cimalová Š. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 73, 75.


Dvořák V. & Dančák M. (2014): Buglossoides incrassata (Guss.) I. M. Johnst subsp. splitgerberi (Guss.) E. Zippel & Selvi. – In: Plášek V. & Cimalová Š. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 71.


Dvořák V. (2014): Severní svahy vrchu Staškov - floristicky pestrá lokalita Moravskoslezských Beskyd. - Zpr. Moravskoslezské pobočky ČBS, 3: 34-38.


Dvořák V. & Dančák M. (2013): Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří. - Acta Carpatica Occidentalis, 4: 15-19.


Dančák M. & Dvořák V. (2012): Montia fontana L. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ., 47/1: 112.


Dančák M. & Dvořák V. (2012): Orobanche arenaria Borkh. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ. 47/1: 121.


Dvořák V. (2012): Thesium dollineri Murb. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ, 47/1:145-146.


Dvořák V. (2012): Thesium arvense Horv. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ, 47/1:146-147.


Dvořák V. (2011): Thesium bavarum Schrank In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae IX, Zprávy Čes. Bot. Společ, 46/1:150.


Knihy

 

Křenková Z., Lacka M., Strmisková Z., Dvořák V., Jeništa J., Čadilová M., Říhová V., Hečková P., Horák P., Ivánek J., Kořínková J., Kořanová K., Dudr K. & Alena B. (2020): Sochy a města - Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989. - Univerzita Pardubice, Pardubice, 400 pp.

 

Dvořák V., Grulich V. & Dančák M. (2019): Rod lněnka (Thesium L.). In: Kaplan Z. (ed), Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha.


Jeništa J., Dvořák V. & Mertová M. (2016): Bilance : umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 301 pp.

 

Dančák M., Dvořák V. & Janošíková K. (2013): Třicet lesních trav České republiky. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 91 pp. 


Abstrakta


Dvořák V. & Dančák M. (2014): Phylogeography of Thesium alpinum with an emphasis on central Europe. In.: Aliyeva-Schnorr L. & Venkatasubbu T. (eds), PSSC, Gatersleben, 2nd-5th June 2014. (poster)


Dvořák V. & Dančák M. (2009): Thesium dollineri Murb. v České republice a na Slovensku. In.: Baláž M., Jersáková J. et al. (eds), Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny, Konference České botanické společnosti, Praha, 2009. (poster)