Urogonimus macrostomus - motolice podivná

17. 1. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Urogonumus macrostomus (Rudolphi, 1802) - motolice podivná

Syn.: Fasciola macrostornum (Rudolphi, 1802), Leucochloridium  macrostornum (Rudolphi, 1803)

Kmen: Platyhelminthes - ploštěnci; Třída: Trematoda - motolice

Status: běžný druh

 

Popis: Sporocysta (vývojové stádium) je asi 10 mm velká, vyplňuje tykadlo mezihostitele (jantarky). Oválná, červovitá sporocysta je žlutavě-bělavá se zelenými kroužky.

 

Rozšíření: Evropa (Norsko, Velká Británie, Francie, Itálie a střední Evropa).

 

V ČR poměrně častá, vázána na výskyt jantarky obecné (Succinea putris).

 

Biologie a ekologie: S touto motolicí se setkáme na podmáčených loukách, mokřadech apod., zkrátka všude tam kde se vyskytuje její mezihostitel jantarka obecná. Z vajíček se líhne miracídium, které vylézá na vegetaci, kde je spolu s listy pozřeny i miracídia motolic. Z těch se v jantarce přemění na sporocysty, které se stěhují do tykadel jantarky. Napadenou jantarku poznáme podle zduřelých tykadel ve kterých prosvítá sporocysta. Tato sporocysta rychle pulzuje, tím se stává jako potrava atraktivnější svého konečného hostitele - ptáka (zejména z čeledi Turdidae - drozdovití). V trávícím traktu ptáků pak žijí dospělé motolice, s trusem ptáků se pak dostávají vajíčka znovu do koloběhu.

 

urogonimus_macrostomus1 urogonimus_macrostomus2  

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.