Unciger foetidus - uzlenka čpavá

17. 2. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Unciger foetidus (C. L. Koch, 1838) – uzlenka čpavá

Čeleď: Julidae – mnohonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 21–27 mm. Tělo je článkované, tmavě hnědě až černě zbarveno. Hlava je poměrně velká s dvěma článkovanými tykadly. Jednotlivé tělní články jsou rýhované. Telson na konci těla je tupý a mírně zahnutý. Nohy jsou světlé.

 

Možná záměna: Záměna možná zejména s druhým druhem tohoto rodu vyskytujícím se na našem území mnohonožkou sedmihradskou (U. transsilvanicus), která se vyskytuje jen v karpatských pohořích (Bílé Karpaty a Beskydy). Přesné určení jen podle klíče.

 

Rozšíření: Evropa - téměř celá Evropa, chybí ve Středomoří.

 

V ČR hojný druh, po celém území.

 

Biologie a ekologie: Uzlenka čpavá se u nás vyskytuje zejména v okolí lidských sídel, v zahradách, parcích nebo sadech. Najdeme ji i v listnatých lesích. Obývá vlhkou hrabanku, najdeme ji pod kameny, kusy dřeva apod. V ohrožení vylučuje obranné látky (odtud české druhové jméno).

 

 

Literatura:


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, Svazek 2, 183 pp.