Trollius altissimus - upolín nejvyšší

20. 2. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Trollius altissimus Crantz  upolín nejvyšší  

Syn.: Trollius europaeus auct. non L.  

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité  

Status: C3, §3

 

Popis: Statné, 3060 cm vysoké, vytrvalé byliny s přímou, obvykle nevětvenou lodyhou a krátkým tlustým oddenkem. Přízemní listy jsou dlanitě pětičetné, jednotlivé úkrojky jsou v obrysu obvejčité, trojdílné, hrubě zubaté. Řapíky spodních listů jsou dlouhé, na bázi pochvaté. Lodyžní listy jsou krátce řapíkaté až téměř přisedlé, jednotlivé listové úkrojky jsou mělce zubaté až téměř celokrajné. Květy jsou kulovité, jasně žluté či vzácně nazelenalé. Plodem jsou měchýřky na konci protažené v poměrně dlouhý zobánek.

 

Rozšíření: Druh s poměrně malým areálem. Vyskytuje se ve střední a jihovýchodní Evropě, od Německa na západě po Ukrajinu na východě, na jihu areál zasahuje až do Itálie a Řecka, na sever přibližně po Baltské pobřeží Německa a Polska.

 

V ČR se nachází roztroušeně od nížin do hor, nejvýše ho lze nalézt ve Velké Kotlině v Hrubém Jeseníku. Místy hojnější výskyt je udáván ze středního Polabí či Křivoklátska. Zcela chybí v suchých polohách jižní Moravy.

 

Ekologie: Vlhkomilnější druh, který roste na písčitých až jílovitých půdách s dostatkem humusu a obvykle bazickou reakcí. Nalezneme ho na vlhkých loukách, v řídkých listnatých lesích a na jejich okrajích, ve společenstvech horských křovin, ve vysokostébelných nivách či na prameništích. Je diagnostickým druhem vysokostébelných společenstev svazů Adenostylion a Calthion.

 

Hemikryptofyt, který kvete od května do června.

 

Ohrožení a ochrana: Upolín byl dříve poměrně hojným druhem vlhkých luk. V posledním století však značná část jeho populací zanikla. Tento úbytek je způsoben zejména odvodňováním vlhkých luk a značnou intenzifikací zemědělství. Druh je chráněn zákonem jako ohrožený druh. Stejnou kategorii mu přisuzuje i Červený seznam cévnatých rostlin. Velká část lokalit jeho výskytu je chráněna také územně.

 

Význam: Dekorativní rostlina, která je poměrně často pěstována a z divoké formy bylo vyšlechtěno mnoho zahradních kultivarů.

 

Taxonomická poznámka: Dříve byl upolín nejvyšší shrnut do široce pojatého druhu upolín evropský (Trollius europaeus). V současném taxonomickém pojetí však jménu upolín evropský odpovídají pouze populace v severní Evropě a v atlantské části Evropy, zatímco rostliny ze střední a jihovýchodní Evropy byly vylišeny jako samostatný taxon - upolín nejvyšší.

 

 


Literatura:

 

Chrtková A. (1988): Trollius L. – upolín. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 370–372, Academia, Praha.