Trifolium incarnatum - jetel inkarnát

2. 6. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Trifolium incarnatum L. – jetel inkarnát
Syn.: Trifolium incarnatum var. sativum Ducomm.
Čeleď: Fabaceae – bobovité
Status: nepůvodní druh

Popis: Jednoleté, vzácně až dvouleté, trsnaté byliny s vystoupavými, 20–50 cm vysokými, dlouze měkce odstále chlupatými lodyhami. Spodní listy jsou dlouze řapíkaté, horní přisedlé, oboustranně měkce chlupaté, s čepelí trojčetnou a vejčitými, blanitými, fialově žilkovanými, na vrcholu tupými palisty. Jednotlivé lístky jsou široce vejčité až okrouhlé, na bázi klínovitě sbíhavé, přisedlé, na vrcholu jemně zubaté. Květenstvím je v obrysu vejcovitá až válcovitá hlávka, na bázi bez listenů, která vyrůstá na dlouhých stopkách. Květy jsou přisedlé, s desetižilným, hustě chlupatým kalichem a růžově až tmavě červenými korunami. Plodem jsou jednosemenné, nepukavé lusky.

Možná záměna: Díky specifické barvě květů, které vyrůstají v husté válcovité hlávce se jedná o nezaměnitelný druh.

Rozšíření: Kulturní druh s původem ve Středozemí (viz Taxonomická poznámka). Přechodně zplaňuje v téměř celé Evropě mimo nejchladnějších a nejsušších oblastí.

V ČR je jetel inkarnát roztroušeně pěstovaným druhem, především v teplejších oblastech. Na místech pěstování přechodně zplaňuje.

Ekologie: Kulturní rostlina pěstovaná na polích, z nichž zplaňuje na okraje cest, meze a do vesnických trávníků. Často zůstává také na úhorech. Zplanělé rostliny obvykle zůstávají na lokalitě jen několik málo let po ukončení pěstování.

Terofyt až hemikryptofyt, který kvete od května do srpna.

Význam: Podobně jako jetel luční je i j. inkarnát pěstován jako pícnina a zelené hnojivo. Oproti j. lučnímu (Trifolium pratense) dobře prosperuje i na mělčích a na živiny chudých půdách. Na našem území se pěstuje již od první poloviny 19. století.

Taxonomická poznámka: Na našem území se pěstuje nominátní poddruh (T. incarnatum subsp. incarnatum), který vznikl ve Středozemí ze subsp. molinerii, která se liší žlutobílými květy a nižšími lodyhami.

 

 

Literatura:

Kubát K. (1995): Trifolium L. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 462–481.