Trachysphaera costata - svinulka žebrovitá

3. 4. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Trachysphaera costata (Waga, 1857) – svinulka žebrovitá

Čeleď: Trachysphaeridae – svinulkovití

Status: VU

 

Popis: Drobná mnohonožka o délce těla 2,5-5,5 mm, šířka těla je 1,2-1,9 mm. Tělo je krátké s výraznými hrbolatými žebry. Zbarvení je žlutohnědé až žlutobílé. Na bocích hlavového článku je nápadný kruhovitý vtisk. Je schopná volvace (svinutí).

 

Možná záměna: Záměna je možná s naší druhou svinulkou hrbolatou (Trachysphaera gibbula). Liší se například jiným tvarem vtisku po stranách hrudního štítu a obvykle bělavým zbarvením.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední Evropa a Balkán.

 

V ČR poměrně vzácný druh, rozšířen zejména v krasových oblastech.

 

Biologie a ekologie: Tato svinulka žije pod kameny a kusy dřeva v suťových lesích, ale také v jeskyních a sutích.

 

 

Literatura:


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, Svazek 2, 183 pp.