Trachelipus rathkii - stínka

17. 4. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) – stínka

Syn.: Tracheoniscus rathkei (Brandt, 1833)

Čeleď: Trachelipodidae – stínkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 12-15 mm, šířka těla 5,5-6,6 mm. Patří mezi naše velké druhy stejnonožců. Tělo je ploše klenuté s výraznými hrbolky. Na hlavě typické tři laloky, střední lalok však málo vyvinut. Tělní články vzadu vykrojené, žlázová políčka jsou u okraje. Telson (poslední článek) je trojúhlý, širší než delší. Uropody (přívěsky) dlouhé, přesahující telson. Zbarvení je variabilní, obvykle však hnědošedé s oranžovohnědým skvrněním. Nohy jsou šedavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Trachelipus (v ČR 4 druhy). Tento druh odlišíme dle tmavého a skvrnitého zbarvení, tvaru hlavy, tělních článků a dalších morfologických znaků.

 

Rozšíření: Evropský druh – původně střední a východní Evropa, zavlečen i na jiné kontinenty (Asie, Severní Amerika).

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších polohách. Patří mezi naše nejběžnější druhy.

 

Biologie a ekologie: Tento druh obývá různé typy biotopů, najdeme ho v listnatých lesích, luzích, na lesostepích, ale i v parcích, zahradách a v okolí lidských sídel. Žije zejména na vlhčích místech, ale můžeme ho najít i na sušších biotopech. Žije skrytě pod kameny, kusy dřeva apod. Aktivní je zejména v noci.

 

 

Literatura:


Frankenberger Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.

 

Malinková L. (2009): Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.