Tordylium apulum - zapalička apulská

5. 4. 2024 vytvořil Václav Dvořák

Tordylium apulum L. – zapalička apulská

Syn.: Condylocarpus apulus (L.) Hoffm.; Pastinaca apula (L.) Koso-Pol.; Tordylium concinnum Ten.; T. elatum Gand.; T. grandiflorum Moench; T. humile Desf.; T. insulare E. D. Clarke; T. intermedium Pass.; T. ragusinum Gand.; T. rugosulum Gand.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: přechodně zavlékaný neofyt

 

Popis: Bylina s přímou, od báze větvenou, řídce pýřitou, oblou, rýhovanou, dutou lodyhou, vysokou do 50 cm. Listy jednoduše lichozpeřené, maximálně s pěti jařmy; dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, s lístky vejčitými, tupě zakončenými, na bázi srdčitými, s řapíkem rozšířeným v pochvu. Okolíky koncové, složené ze 3–8 okolíčků; obaly a obalíčky přítomny. Květy oboupohlavné; korunní lístky bílé, obsrdčité, okrajové květy s asymetrickými korunními lístky. Merikarpia zploštělá, okrouhlá, s křídlatým lemem a vlnitým okrajem.

 

Možná záměna: Podle plodu dobře rozpoznatelný druh. Na našem území se přirozeně, avšak velmi vzácně vyskytuje ještě zapalička největší (Tordylium maximum), která je včetně plodů drsně štětinatá.

 

Rozšíření: Původní areál zapaličky zahrnuje mediteránní oblast jižní Evropy a severní Afriky. Jako nepůvodní druh je uváděna z Britských ostrovů a jz. části Spojených států amerických.

 

V České republice byla poprvé nalezena v roce 2015 ve východních Čechách na nádraží v Borohrádku, kam byla pravděpodobně zavlečena s bauxitovou rudou.

 

Ekologie: Přirozeně roste na rozmanitých, často člověkem ovlivněných biotopech, jako jsou vlhčí příkopy, rumiště, okraje polních cest a polí, úhory a zpustlá lada. Je světlomilným druhem.

 

Jednoletý terofyt až ozimá bylina s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Poznámka: Rostlina je považována za jedlou, v Itálii se používají syrové listy do salátů nebo jako součást vařených pokrmů.

 

 

Literatura:

 

Doležal J. (2016): Tordylium apulum L. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad Floram Reipublicae Bohemicae, XIV., Zprávy České botanické společnosti, 51: 60–61.

 

Ranfa A., Orlandi F., Maurizi A. & Bodesmo M. (2015): Ethnobotanical knowledge and nutritional properties of two edible wild plants from Central Italy: Tordylium apulum L. and Urospermum dalechampii (L.) F. W. Schmid – Journal of Applied Botany and Food Quality, 88: 249–254.