Thlaspi arvense - penízek rolní

8. 5. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Thlaspi arvense L. – penízek rolní
Syn.: Thlaspidea arvensis (L.) Opiz
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: běžný druh

Popis:
Obvykle jednoleté byliny s tenkým kořenem a větvenými, hranatými, lysými lodyhami. Spodní listy jsou podlouhlé až úzce obvejčité, na okraji oddáleně vroubkované či celokrajné, někdy zdánlivě uspořádané do přízemní růžice. Lodyžní listy jsou kopinaté až podlouhlé, na bázi ouškatě objímavé, na konci okrouhlé až tupě zašpičatělé, na okraji oddáleně zubaté. Květenství tvoří vzpřímený hrozen. Kališní lístky jsou eliptické, často žlutavě zelené, na okraji s bělavým lemem. Korunní lístky jsou bílé. Plodem jsou široce eliptické až okrouhlé, široce křídlaté šešulky („penízky“)., vyrůstající na vzhůru nebo šikmo směřujících stopkách.

Možná záměna:
Od ostatních domácích zástupců rodu penízek se liší širokými, po celém obvodu křídlatými šešulkami a hranatými rýhovanými lodyhami. Od kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris), se kterou bývá penízek občas zaměňován, se liší absencí přízemní růžice a smáčknutými širokými šešulkami bez křídel.

Rozšíření: Široce rozšířený eurasijský druh, který se vyskytuje od Britských ostrovů a severního Portugalska na západě po východní Čínu a Japonsko. Na sever v Evropě zasahuje daleko za polární kruh, na jih až do jižních oblastí Středozemí. Zavlečen byl do Severní Ameriky či na Nový Zéland.

V ČR hojný po celém území, od nížin do podhůří. Ve vyšších polohách obvykle jen přechodně.

Ekologie: Druh na živiny bohatých, často mírně kyselých půd, který roste na polích, úhorech, rumištích, skládkách hlušiny a zahradního odpadu a také podél cest a na železničních náspech.

Terofyt, který kvete od dubna do července.

Význam: Častý plevel polních kultur, záhonů a řídkých trávníků.

 

 

 

Literatura:

Dvořáková M. (1992): Thlaspi L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 171–179.

Hulten E. & Fries M. (1986): Atlas of North European vascular plants, North of the Tropic of cancer. Koeltz Scientific Books, Konigstein.