Tetrix tuerki - marše Türkova

21. 11. 2009 vytvořil Filip Trnka

Tetrix tuerki (Krauss, 1876) - marše Türkova

Čeleď: Tetrigidae - maršovití

Status: CR

 

Popis: Velikost 8-12,7 mm, samci menší než samice. Délka krytek 1,5-2 mm. Zbarvení šedo-hnědé až hnědé, vzácně se světlým pruhem na štítě a s rezavými stehny. Tykadla s méně než 16 články. Silně vyvinutý mohutný štít protažený dozadu.

 

Možná záměna: S jinými druhy marší (Tetrix spp.). V ČR se vyskytuje dalších 6 druhů. Na přesné určení je třeba binokulární lupa. Od ostatních druhů marši Türkovu (Tetrix tuerki) odlišíme dle silně zvlněné spodní hrany předního a středního stehna. U ostatních druhů je spodní hrana stehen rovná.

 

Rozšíření: Velká část střední Evropy, především v alpských zemích, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Polsku.

 

V ČR velmi vzácný druh, pravděpodobně s jedinou známou lokalitou. Místo výskytu leží na severní Moravě u Frýdku-Místku na neregulovaných částech toků řek Morávky a Ostravice. Historicky byl zaznamenán výskyt z Řevnic a Karlického údolí, ale pouze jednou.

 

Biologie a ekologie: Nymfy a přezimující dospělce lze nalézt již brzy na jaře, od dubna do konce léta. Druh úzce vázaný na štěrkové a písčité náplavové lavice podhorských řek a potoků. Preferuje především starší náplavy s minimálním vegetačním pokryvem. Dospělci zimují pod kameny a pod vegetací. Po dosažení dospělosti často migrují a hledají další vhodné štěrkoviště nebo náplavy, jelikož tyto stanoviště rychle zarůstají. Nové stanoviště obsazuje splavováním po toku nebo makropterní jedinci přelétávají.  Nestriduluje.

 

Ohrožení a ochrana: Vzácnost této marše spočívá především na úzké vazbě k dnes silně ustupujícím a stále vzácnějším biotopům, často díky činnosti člověka. Ohrožena především díky regulací toků, ničením náplavů (rozhrnování, bagrování apod.), z přirozených ohrožení zarůstáním štěrkovišť a náplavů jak původními tak invazními rostlinami. Mezi rostliny které v poslední době ohrožují populace této marše patří především křídlatky (Reynoutria spp.).

 

Taxonomická poznámka: Na území ČR nominátní poddruh Tetrix tuerki tuerki. Druhým popsaným poddruhem je Tetrix tuerki orientalis, který má oddělenou arelu v Tadžikistánu.

 

tetrix_tuerki1 tetrix_tuerki2 tetrix_tuerki3