Sus scrofa - prase divoké

21. 10. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Sus scrofa Linnaeus, 1758 - prase divoké

Řád: Artiodactyla - sudokopytníci, Čeleď: Suidae - prasatovití

Status: běžný druh

 

Popis: Prase divoké je jediným volně žijícím druhem prasete v ČR. Je předkem prasat domácích. Tělo má až 200 cm dlouhé, velikost v kohoutku se u dospělců pohybuje od 80 do 120 cm. Váha dospělého samce může dosahovat až 300 kg, u samic je váha v průměru o polovinu menší. Délka ocasu se pohybuje mezi 15-30 cm. Tělo je mohutné, ale z boku zploštělé, nohy jsou krátké, krk velmi široký, přechází pozvolně v protáhlou hlavu. Dominantou hlavy je rypák, který je tvořen zvláštní rypákovou kostí. Srst je velmi hustá, v létě zbarvená do žlutohněda až rezava. V zimních měsících je pak srst tmavá, často až černá. Mláďata jsou světle pruhovaná, podkladem je rezavá barva.

 

Možná záměna: Jak jsem již zmínil, v České republice se jedná o jediný druh volně žijícího prasete, tzn. že je nezaměnitelným druhem.

 

Rozšíření: Evropa, Asie, S. Afrika, Japonsko, vysazen v USA a Argentině.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně jen na 41 % území. V 18. století byl na našem území zcela vyhuben.

 

Biologie a ekologie: Prase preferuje listnaté a smíšené lesy s bujným podrostem a vlhkou půdou. Ve dne se většinou ukrývá v houštinách, v noci se vydává na pastvu. Žije v tlupách o početnosti 5-30 kusů, ve kterých však nepotkáme dospělé samce, kteří žijí samotářsky. Prase je druhem všežravým, na jídelníčku se vedle známých bukvic a žaludů objevují i kulturní plodiny, drobný hmyz, zdechliny větších savců, ptačí vejce či hlodavci. V noci jsou tlupy schopny za potravou urazit i 40 km. Mezi velké obliby prasete patří bahnitá kaliště, ztvrdlé bahno pak otírají o kůru stromů. Velmi dobří plavci. Říje (tzv. chrutí) od října po listopad. Samice rodí 3-10 mláďat v jednom vrhu, které kojí asi 2 měsíce. Prase se dožívá až 20ti let (v zajetí).

 

Význam a ochrana: Prase je loveným druhem na maso. Jeho stavy jsou regulovány myslivci. Často chován v oborách. Druhu v současné době nehrozí žádné ohrožení. Populace v ČR stabilní, ale často kolísá početnost. Průměrný odlov se pohybuje kolem 40 000 ks/rok.

 

Taxonomická poznámka: Vytváří spoustu poddruhů, jedním z nich je i známé prase domácí (Sus scrofa domesticus). Volně v ČR žije poddruh Sus scrofa scrofa.