Succisa pratensis - čertkus luční

27. 9. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Succisa pratensis Moench  čertkus luční  

Syn.: Succisa vulgaris J. et C. Presl, Scabiosa succisa L.  

Čeleď: Dipsacaceae  štětkovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá, 3580 cm vysoká, obvykle lysá bylina s přízemní růžicí listů a přímými až krátce vystoupavými lodyhami. Přízemní listy jsou řapíkaté, celokrajné až jemně zubaté, úzce kopinaté až eliptické, na konci tupě špičaté, pozvolna zúžené na řapík, na líci tmavě zelené, na rubu sivě zelené, obvykle lysé nebo jen velmi řídce chlupaté. Lodyžní listy jsou podobné jako listy přízemní, avšak směrem k vrcholu se zmenšující. Svrchní listy jsou hruběji zubaté až vzácněji téměř peřenoklané. Řapíky lodyžních listů jsou při bázi srostlé a vytvářejí na lodyze krátkou pochvu. Květenství jsou strboulovitá, obvykle polokulovitá až kulovitá, tvořená drobnými trubkovitými, fialovými květy. Plodem je nažka.

 

Možná záměna: Poměrně jednoduše poznatelný druh české květeny. Záměna je pravděpodobná snad jen s některými zástupci rodu chrastavec (Knautia), od kterých se liší lysým květním lůžkem či nápadně polokulovitým tvarem květenství.

 

Rozšíření: Druh je rozšířen od Islandu, přes prakticky celou Evropu kromě jižního Středomoří, po Kavkaz a západní Sibiř. Izolované arely se nachází v Tunisku, Maroku a na Kanárských ostrovech. Sekundární výskyt je udáván ze Severní Ameriky.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor s těžištěm rozšíření ve středních výškových polohách. Dříve se jednalo o poměrně běžný druh. Značná část lokalit jeho výskytu však byla v posledních desetiletích zničena odvodňováním a dalšími nevhodnými způsoby hospodaření.

 

Ekologie: Čertkus luční je druhem rostoucím na střídavě vlhkých půd. Roste na vlhčích loukách, pastvinách, slatinných loukách, v příkopech, na vlhčích lesních cestách či ve světlejších vlhčích lesích. Je diagnostickým druhem bezkolencových luk svazu Molinion.

 

Hemikryptofyt, který kvete od července do září.

 

 

 

Literatura:

 

Štěpánek J. & Holub J. (1997): Succisa Haller – čertkus. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 542–543, Academia, Praha.